Ulike muligheter for å bytte ut konvensjonelle lysrør.

Her kan du lese om de ulike mulighetene du har når de konvensjonelle lysrørene skal byttes ut.

Forbud mot å produsere og importere konvensjonelle lysrør.

I Norge er det nå helt forbud mot å produsere og imporetre konvensjonnelle lysrør. Omtrent 80 % av alle eksisterende lysinstallasjoner i kontorer, utdanningsbygg, helsebygg og industribygg i EU bruker lysrør eller høytrykkslamper. 

Sparepotensialet er enormt og i følge NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) vil det for Norge være en besparelse av strøm til belysning på over 16 TWh frem mot 2040. 

Nebetalingstid for bytte til LED-armaturer er fra 3-5 år.

Et typisk eksempel er et næringslokale med 150 lysrørsarmaturer med T8 lysrør 2X36W. De har nå byttet til nye LED-armaturer og nedbetalingstiden er kun 3,5 år.

Her kan du selv regne ut hvor mye det er å spare på å bytte ut konvensjonelle lystoffrør med moredre LED-armaturer. 

Ulike metoder for utskiftning av konvensjonelle lystoffrør.

Hvorfor anbefaler vi å bytte til LED-armaturer

Siden forholdene og behovene er forskjellige, finnes ingen standard svar, men for de aller fleste vil det være et godt råd å benytte anledningen til å skifte ut hele belysningen til et nytt system hvor også smart lysstyring installeres. Sparepotensialet er som illustrasjonen viser, enorm!

Det er ingen grunn til å ha unødig høye strømutgifter i flere år til. På grunn av det nye RoHS-direktivet må de gamle lyskildene uansett byttes ut snart.

Dette er RohS-direktivet

Våre rådgivere kan bistå din bedrift med utskiftningen av gamle lysrør. Slik fungerer det i praksis.

Ønsker du en uforpliktende befaring, kan du ta kontakt med oss ved å benytte skjemaet under.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop