Kommunale bygg

Trygghet, god atmosfære og ikke minst gode utviklingsforhold, er avgjørende i omsorgsbygg, institusjoner og andre kommunale bygg.

God belysning gjør noe med humøret. Det kan øke konsentrasjonen, gi bedre humør og ikke minst fremme effektiviteten. Motsatt går det selvsagt om belysningen er dårlig – og i kommunale bygg som omsorgsbygg og institusjoner er det ekstremt viktig at dette er ivaretatt. 

Vi i Eltera starter alltid med å dra på befaring for å avdekke byggets tilstand. Kan det eksisterende anlegget forbedres, eller må det endres totalt? Det avdekker vi når vi kommer på besøk. 

Slik finner vi riktig belysning for kommunale bygg

For skoler ser vi først og fremst på lysdesign. Elevene skal lære under optimale forhold, og er lyset dårlig kan det resultere i både konsentrasjonsvansker og utmattelse. Videre tar vi en prat med lærere og ansvarspersoner for å se hvordan pulter og arbeidsgrupper er organisert. Ideelt sett skal elevene ha godt arbeidslys, men også soner for effektbelysning. I mange tilfeller er dette tavlen eller et samarbeidsbord. 

I institusjoner og eldreboliger er det ekstremt viktig med fleksible lysforhold, da alder og lysbehov nødvendigvis er forskjellig fra pasient til pasient. Dimmere og lysstyring er ofte viktige virkemidler for å gi både ansatte og pasientene den fleksibiliteten de trenger. 

Belysningen kobles som regel også opp mot et styringssystem for å få unng å ekstremt strømforbruk. Det samme gjelder for oppvarming.

Vi har bred erfaring med kommunale bygg

Eltera har jobbet med en rekke kommuner på alt fra skoler til helsebygg og andre intitusjoner. Vi kjenner til de unike behovene som gjelder for slike bygg, og stiller med glede på erfaring.

Sikkerhetssystemer for alle behov

Regler for overvåkning er strengt for bygg kommunen eier. På skoler pleier man å forholde seg til tidsrommet før og etter skoletid, mens sykehus, eldreboliger og lignende forholder seg til overvåkning i fellesområder. For å bruke kameraovervåkning skal formålet være å unngå hærverk, samt forebygge kriminalitet i ulike former. 

I helse- og omsorgssektoren brukes kameraovervåkning primært for å vokte inn- og utganger. Her skal formålet være å trygge beboere og ansatte, samt unngå tyveri og ha oversikt over hvem som går inn og ut av bygget. 

Vi stiller gjerne på befaring for å se på tilstanden i bygget. Hos oss kan du være trygg på at vi setter oss inn i dine eksisterende løsninger.

intercom

Alarmsystemer gir trygghet

Kommunale bygg er ofte store bygninger. Det betyr enda flere innganger og nødutganger å passe på. Skoler, sykehus, eldrehjem og lignende har høye sikkerhetskrav, og derfor kan et alarmsystem trygge både ansatte, beboere og elever. 

Et godt alarmsystem er som regel kombinert med adgangssystemet. Alarmen trigges når uvedkommende utløser sensorer ved dører eller vinduer, eventuelt i andre områder der det man ikke skal oppholde seg etter stengetid. 

Vi anbefaler å ha en vaktordning i tillegg på kveldstid, og de vil da få en egen innføring i systemet. 

Gode rutiner er god HMS

Har du et adgangssystem kan du selvsagt sikre at de med adgangskort, kode eller registrert fingeravtrykk får adgang etter stengetid. Alarmsystemets oppetid setter du selv, og du får selvsagt opplæring i hvordan du administrerer systemet.

Eltera har også kjernekompetanse innenfor internkontroll. Vi hjelper de g derfor gladelig med å lage en tilstandsrapport og sette sammen en HMS-perm. På denne måten kan du sette alle rutiner i system, og få oversikt over hva du kan gjøre – og hva vi eventuelt kan hjelpe deg med. 

Flere av våre kunder har såkalte serviceavtaler. Det innebærer at vi kommer på jevnlige sjekker for å gå gjennom el-sikkerheten, og komme med forslag til forbedringer. Frekvensen setter du selv – men vi hjelper deg å komme i mål med alle dine ambisjoner tilknyttet el-materiell og sikkerhet. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.   

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop