Eltera Plassen har bred kompetanse

I naturskjønne omgivelser på Stavsjø møter vi Per Olav Plassen. Han er installatør og daglig leder på Eltera Plassen, og mener at Eltera Plassen har fått mange oppdrag fordi fornøyde kunder er flinke til å anbefale dem videre. 

- Ryktet går jo på bygda, som vi pleier å si, og når folk får med seg at vi leverer godt håndtverk og har fornøyde kunder så bidrar det til at vi ofte er folks førstevalg her i området når de skal ha hjelp med det elektriske, sier Per Olav

Han fortsetter: 

- At folk stoler på oss merker vi når vi i de senere årene har vunnet veldig mange anbud på el-installasjoner i landbruksbygg, og da spesielt på grisehus. Det er veldig fine oppdrag som vi har mye erfaring med, og det er det enkelt for oss å legge opp en realistisk tidsplan, kan Per Olav fortelle. 

Naturlig nedslagsfelt i landbruksmarkedet 

Når man ser seg rundt på Stavsjø og Helgøya er det ikke vanskelig å tenke seg hvorfor Eltera Plassen gjør det stort innen landbruksmarkedet: Her er det nemlig svært landlig, og man trenger ikke lete lenge for å få øye på flere gårdsbruk. 

- Vi jobber jo stort sett innenfor områdene Ringsaker og Nes, og vi gjør mange installasjoner innen landbruk. Det er jo kanskje ikke så rart siden landbruket er en stor næring i området vi holder til. 

En elektriker bruker termografisk utstyr for å sjekke et el-anlegg

Å gjennomføre termografiske undersøkelser kan avdekke usynlige feil ved el-anlegg.

Termografering

Eltera Plassen har opparbeidet seg betydelig erfaring med bruk av termografi, og opplever dette som et svært godt verktøy ute på oppdrag. Deres kompetanse innenfor termografi har også blitt lagt merke til i resten av Elteragruppen, som har gitt flere oppdrag hos forskjellige Eltera avdelinger. 

- Vi begynte med termografi i 2015, og har kontinuerlige vurdering rundt oppgraderinger og fornying av systemene vi bruker. Vår kompetanse gjør at flere Eltera avdelinger i nærområdet tar kontakt med oss dersom de har jobber som krever god kompetanse på termografi. Vi har blant annet hatt termografi oppdrag på Lillehammer, Gjøvik og i Oslo – å være en del av Elteragruppen gjør det enkelt for oss å kunne bruke hverandres kompetanse og utføre oppdrag for hverandre, forklarer Per Olav. 

Per Olav plassen og fire andre ansatte står foran en åker og smiler mot kameraet

Per Olav Plassen (til høyre) og resten av gutta i Eltera Plassen posserer velvillig for fotografen.

En seriøs aktør i det lokale privatmarkedet 

Selv om Eltera Plassen utmerker seg i landbrukssegmentet så har de også mange oppdrag på privatmarkedet. Her dreier det seg om mange forskjellige typer installasjoner, men det er likevel noen som går igjen oftere enn andre. 

- Innenfor privatmarkedet tar vi på oss alt fra enkle serviceoppdrag til mer komplekse og helhetlige installasjoner. Oftest dreier det seg likevel om ulike rehabiliteringsoppdrag, der vi ser at det er mange nylig etablerte som kjøper eldre hus og derfor trenger omfattende rehabiliteringer for at hjemmet deres skal være tilpasset en mer moderne energibruk. Da må vi ofte oppgradere det elektriske anlegget, og sette inn nye energieffektive styringsløsninger, forteller Per Olav.

- Gode tilbakemeldinger fra kundene er det fineste med jobben 

Gode kunderelasjoner er viktig for Per Olav Plassen. Som daglig leder treffer han mange kunder i tillegg til å ta seg av den daglige driften av Eltera Plassen. Det er få ting han setter like stor pris på som gode tilbakemeldinger. 

- Jeg trives veldig godt med å jobbe her på Eltera Plassen. Det er veldig ålreit å få møte så mange forskjellige folk så og si hver dag, og det gjør arbeidshverdagen mye enklere og mer interessant. Det som kanskje er det aller fineste med jobben må være når vi får gode tilbakemeldinger fra kunder. Det betyr at samtlige ansatte har gjort en god jobb med prosjektet, og det er noe vi kan være veldig stolte av – det er klart at det betyr mye for meg. Samtidig er det veldig givende å få lov til å jobbe med mange flinke og lærevillige lærlinger. 

En god start for lærlinger

Per Olav snakker varmt om Eltera Plassen som arbeidsplass for lærlinger, og han har mange tanker om hvorfor det kan være lurt å søke lærlingplass på et mindre sted – slik som her på Stavsjø. 

- Som daglig leder ville jeg sagt til lærlinger at det kan være lurt å begynne i et lite firma – her vil vi absolutt ta godt hånd om deg! Hos oss i Eltera Plassen har vi flinke elektrikere som kan lære bort alt en lærling måtte trenge for å gjøre en god jobb for kunden. Det være seg det rent faglige, men også viktigheten av å skape en god relasjon med kunden. Vi er opptatt av at våre lærlinger skal få være med på alle deler av prosjektene våre, slik at også de får en variert og innholdsrik arbeidshverdag. 

4 elektrikere på befaring i et grisehus

Eltera Plassen ute på befaring i et grisehus. 

Store forandringer i faget blir enklere med Eltera i ryggen

Elektrikerfaget er i konstant utvikling. Det er viktig å følge med på nyvinningene i faget om man skal kunne gi kunden de beste løsningene. Per Olav ser på det som en stor fordel å møte denne utviklingen som en del av Elteragruppen.

- Siden jeg startet som elektriker har det kommet mye nytt innenfor vårt fagområde. Da jeg startet var det ofte bare å skru opp en bryter og stikkontakt, mens det nå er et større fokus på mer komplekse styringssystemer og energibesparende løsninger. Vi ble med inn i Elterafamilien i 2017, og vi har utviklet et godt samarbeid med de andre avdelingene. Vi kan låne ut og inn folk, og vi kan derfor også utveksle kompetanse med hverandre. Å være en del av Eltera gir oss trygghet i en bransje som er i stadig utvikling, konkluderer Per Olav. 

Våre elektrikere står klart til å hjelpe deg med dine prosjekter. Fyll ut skjemaet nedenfor så vil en av våre dyktige ansatte ta kontakt med deg: