Spørsmål knyttet til Åpenhetsloven

Vi har utarbeidet et skjema som skal benyttes dersom du har spørsmål knyttet til ElteraGruppen Norge AS sin håndtering av negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Vår redegjørelse

Eltera Gruppen Norge AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Vår offentlige redegjørelse finner du her. 

Etiske retningslinjer

ElteraGruppen forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere overholder lignende prinsipper som de beskrevet i våre etiske retningslinjer. Forventningene våre til leverandørene og samarbeidspartneren, reguleres i den relevante kontrakten. 

Vår code of conduct finner du her.  

Vårt arbeid med Åpenhetsloven