Ulike muligheter for å bytte ut konvensjonelle lysrør.

Her kan du lese om de ulike mulighetene du har når de konvensjonelle lysrørene skal byttes ut.

Forbud mot å produsere og importere konvensjonelle lysrør.

I Norge er det nå helt forbud mot å produsere og importere konvensjonelle lysrør. Omtrent 80 % av alle eksisterende lysinstallasjoner i kontorer, utdanningsbygg, helsebygg og industribygg i EU bruker lysrør eller høytrykkslamper. 

Sparepotensialet er enormt og i følge NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) vil det for Norge være en besparelse av strøm til belysning på over 16 TWh frem mot 2040. 

Nebetalingstid for bytte til LED-armaturer er fra 3-5 år.

Et typisk eksempel er et næringslokale med 150 lysrørsarmaturer med T8 lysrør 2X36W. De har nå byttet til nye LED-armaturer og nedbetalingstiden er kun 3,5 år.

Her kan du selv regne ut hvor mye det er å spare på å bytte ut konvensjonelle lystoffrør med moredre LED-armaturer. 

Ulike metoder for utskiftning av konvensjonelle lystoffrør.

Hvorfor anbefaler vi å bytte til LED-armaturer

Siden forholdene og behovene er forskjellige, finnes ingen standard svar, men for de aller fleste vil det være et godt råd å benytte anledningen til å skifte ut hele belysningen til et nytt system hvor også smart lysstyring installeres. Sparepotensialet er som illustrasjonen viser, enorm!

Det er ingen grunn til å ha unødig høye strømutgifter i flere år til. På grunn av det nye RoHS-direktivet må de gamle lyskildene uansett byttes ut snart.

Mer informasjon om fordelene med armaturbytte

Ønsker du mer informasjon, kan du laste ned vår brosjyre. Vi har samlet praktisk informasjon og konkrete eksempler som viser hvor mye du kan spare ved armaturbytte.

Ønsker du en uforpliktende befaring, kan du ta kontakt med oss ved å benytte skjemaet under.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop