Utfasing av konvensjonelle lysrør setter framtiden i et nytt lys

Bytte av konvensjonelle lystoffrør til moderne LED-armaturer, er mange. Den største fordelen er potensialet for energisparing. Ved bruk av smart lysstyring kan du spare helt opp til 90% energi sammenlignet med konvensjonelle lysrør.

Her har vi samlet de viktigste fordelene du får om du bytter til LED-armaturer.

Fordeler ved bytte til LED-armaturer

Sparte kostnader

Ved bruk av smarte lysstyrings-systemer, er det mulig å spare inntil 90% energi. LED-armaturene har en varighet på opptil 100 000 lystimer.

Færre armaturer

Ny lysbergening viser ofte at det er behov for færre armaturer i eksisterende anlegg. Nye LED-armaturer gir bedre lysutbytte.

Full produktgaranti

Du får full produktgaranti ved å bytte til nye armaturer.

Bytte gamle LED-lysrør eller hele armaturen?

Armaturer varer ikke evig. Komponenter i armaturen og kabling vil oppleve slitasje. Det er ikke lett å se med det blotte øyet, og vi anbefaler alltid en befaring før du eventuelt setter inn nye LED-lysfrør.

Lysutbyttet fra eksisterende armatur kan være langt lavere enn det angitte lysutbyttet. Dette kan skyldes selve lysrøret, men også reflektoren/avskjerming i armaturen. Det er mulig å måle lysutbyttet, og i prosessen opplever vi ofte at lysutbyttet ikke er mer enn 50% sammenlignet med det som opprinnelig er angitt.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) omhandler hvorvidt det elektriske utstyret kan brukes samtidig uten å bli forstyrret av hverandre. Bytting til LED-lysrør kan resultere i såkalt EMC-støy. Dette er «støy» som ikke kan høres, men som kan påvirke annet elektrisk utstyr.

Når du bytter vanlige lysrør med LED-lysrør, vil ikke produktgarantien gjelde - selv om armaturen er mindre enn 5 år gammelt. Når du setter inn LED-lysrør endres armaturens tekniske sammensetning, og armaturen kan bli ødelagt. Da vil produktgarantien opphøre. 

Du sparer mellom 10-30% energi, men ved bytte av hele armaturen kan du spare helt opp til 90%.

Bytte av lyskilder kan bety at du må endre/tilpasse armaturen. Denne kostnaden må legges inn i det totale regnestykket.

Smart lysstyring ved bruk av DALI

Smart lysstyring ved bruk av DALI bidrar til ytterligere reduksjon av energiforbruket. Levetiden øker, og gjennom dette reduseres vedlikeholdskostnadene. Resultatet er både sparte kostnader og fordeler for miljøet. DALI vil også kunne tilpasses både mengde lys og fargetemperatur. Slik får du et bedre tilpasset lysanlegg, som er i stand til å følge brukerens faktiske behov. Ved bruk av DALI kan brukeren kontrollere en enkelt armatur, et helt rom, en hel etasje og/eller hele bygget. 

DALI kan enkelt integreres med andre systemer, enten på bygnings- eller skynivå. Det er fullt mulig å integrere med sikkerhet, brannsystemer, persienner, AV og så videre. Kravene til et bygg er ofte i endring, og med et fleksibelt system kan du enkelt utvide og/eller oppgradere programvaren.

Ved bruk av DALI kan du oppnå menneskeorientert belysning (HCL)

Lys påvirker oss både visuelt og biologisk. HCL-løsninger kan skape en gunstig døgnrytme, som forbereder de kognitive evnene og gi visuelt ideelle arbeidsforhold i krevende miljøer. Under finner du 3 viktige fordeler du oppnår ved HCL.

Kilde: Glamox AS

Vi presterer bedre

Menneskeorientert belysning kan gi bedre ytelse ved å øke konsentrasjonsevnen og gjøre den enkelte mer våken og opplagt. Det kan igjen bidra til at det gjøres en bedre jobb med færre feil i arbeidet

Vi sover bedre

Søvnkvaliteten blir forbedret ved at kroppens hormonbalanse justeres. Spesielt viktig for utsatte grupper som ungdommer, skiftarbeidere, psykiatriske pasienter og personer med demens.

Vi føler oss bedre

Brukere av menneskeorientert belysning forteller at de føler seg sunnere, lykkeligere og mer opplagt. Det er fordi riktig belysning stimulerer den naturlige døgnrytmen, som igjen gir økt velvære

Mer informasjon om fordelene med armaturbytte

Ønsker du mer informasjon, kan du laste ned vår brosjyre. Vi har samlet praktisk informasjon og konkrete eksempler som viser hvor mye du kan spare ved armaturbytte.

Ønsker du en uforpliktende befaring, kan du ta kontakt med oss ved å benytte skjemaet under.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop