Hva inneholder en elkontroll?

Hvor omfattende elkontrollen er vil variere ut ifra den generelle tilstanden av det elektriske anlegget, byggets alder og størrelsen på boligen. De viktigste punktene som inngår i en elkontroll er følgende:

  • Vi gjennomfører isolasjonsmåling av hele el-anlegget.
  • Dersom det er aktuelt brukes termografering av sikringsskap, tekniske installasjoner og kurser, for å avdekke skjulte feil som avgir varme. 
  • Vi gjennomfører test av jordfeilsbrytere og eventuell jordfeilsvarsling. 
  • Vi gjennomfører kontinuitetsmål av jording på utvalgte kurser. 
  • Vi gjennomfører inspeksjon av overflater og annen visuell kontroll for å avdekke eventuelle feil. 
  • Vi gjennomfører sjekk av hovedsikring og inntak.
  • Vi utarbeider en rapport som beskriver evt. feil og mangler i installasjonen, samt kommer med forslag til utbedring. Rapporten legges over til Boligmappa.no
  • Vi gjennomfører sjekk av eventuell elbillader.

Hvorfor anbefaler vi utvidet elkontroll? 

Våre bedrifter er sertifisert til å gjennomføre utvidet elkontroll slik at du kan skaffe den dokumentasjonen du måtte trenge. Om du ønsker en utvidet elkontroll kan dette enkelt bestilles på våre nettsider. Du vil deretter få et tilbud som er skreddersydd dine behov. 

Dokumentasjonen du mottar inneholder vurdering av det elektriske anlegget etter følgende «Teknisk godkjenningsgrad» (TG grad):

TG 0: friskt anlegg uten feil (ikke avvik)

TG 1: tips og råd eller sikkerhetsanbefalinger (ikke avvik)

TG 2: Alvorlige avvik og dokumentasjonssvikt (f.eks manglende samsvarserklæring etter 1999) må rettes innen en mnd.

TG 3: Svært alvorlige avvik som må rettes opp umiddelbart (Brannfarlige eller berøringsfarlige forhold)

Med en utvidet Elkontroll får du altså en fullstendig oversikt over ditt elektriske anlegg med tilhørende grad fra 0 til 3. 

Dersom du skulle få grad 2 eller 3 vil vi gi deg et tilbud om utbedring av eventuelle mangler eller feil på anlegget. Skulle du ønske å selge bolig eller fritidsbolig må du alltid kunne dokumentere eventuelle feil. Dette må gjøres slik at kjøper er kjent med tilstandsgraden. 

Hva kan du gjøre selv?

Hva som kan gjøres på elektriske anlegg er strengt regulert, så svaret på dette er "relativt lite". Ufaglærte kan utføre "mindre arbeid" på både elektrisk anlegg og utstyr, alt annet arbeid må overlates til faglærte. Dette skyldes blant annet de mulige farene som kan oppstå ved feil på det elektriske anlegget. 

Derfor anbefaler vi at du får en av våre dyktige elektrikere til å gjennomføre den utvidede elkontrollen for deg, slik at du slipper å bekymre deg for om alt er i orden med dine elektriske anlegg.