Intranett

Intranettet inneholder alle profilmanualene til de ulike selskapene, oversikt over kampanjer og aktiviteter. I tillegg ligger alle bildene og filmene her.

Intranettet inneholder også informasjon og tilgang til EG Skolen. 

Her vil vi i administrasjonen laste opp aktuelt materiell. Dokumenter og informasjon vil ligge lett tilgjengelig til enhver tid.

Logg inn med din firma mail!