Komfyren er en hyppig årsak til brann i hjemmet

Det forekommer dessverre mange komfyrbranner i Norge, og tørrkoking er den vanligste brannårsaken. De siste årene har nærmere 50% av utrykninger fra brann- og redningsvesenet, vært knyttet til brann og branntilløp på komfyren.

I motsetning til hva man kanskje skulle tro, skjer de fleste komfyrbrannene på dagtid. Dette er branner og branntilløp som oftest rammer eldre mennesker. Branner som starter på kvelden og natten, hvor ofte rus og alkohol er medvirkende årsak, tar flest liv.

Komfyrvakt er et krav i nye anlegg

Legges det opp ny kurs til komfyren, er det krav til komfyrvakt. Kravet gjelder både bolig og fritidsbolig. Komfyrvakten skal installeres som en del av det faste elektriske anlegget.

Er kjøkkenet ditt eldre enn 2010 anbefaler vi at du ettermonterer komfyrvakt.

Gasskomfyrer har ikke på samme måte som elektriske komfyrer, krav om komfyrvakt. For gasskomfyrer er det krav om flammevakt.