Vi er Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårn sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudsprosesser. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vår sertifisering

Gjennom den eksterne verifiseringen av vårt miljøstyringssystem, gir vi omverdenen sikkerhet for at vår virksomhet arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. 

Eltera AS har dokumentert at vår virksomhet oppfyller både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Last ned vårt sertifikat her.