Bussladestasjoner

Det grønne skiftet bringer med seg store endringer, også i samferdselssektoren. Nå settes stadig flere elektriske busser i drift, med et langsiktig mål om utslippsfri kollektivtransport. Eltera har installert flere bussladestasjoner, og flere skal det bli.

Elbusser har kommet for å bli. Nå satses det kraftig på grønne løsninger i offentlig sektor, og elbusser gir helt utslippsfri samferdsel. Det gir store muligheter for fremtiden.

Les mer: Elektro for offentlige institusjoner

Kollektivtransport med fornybar energi

Med elektriske busser må også ladeinfrastrukturen i byene på plass. Selve ladingen foregår med såkalte pantografer – høyeffektsladere som sikrer rask lading av de elektriske bussene. I det offentlige vil du finne disse ved endestasjonen av busslinjene. For private aktører stilles de gjerne opp ved start- og sluttpunkt for destinasjonen. 

Bussene lader dermed når de er ferdig med ruten. Pantografene krever også mye strøm under lading, som igjen fordrer at linjene legges opp på best mulig lokasjon. 

Denne infrastrukturen er avgjørende for å komme nærmere ambisjonene om nullutslipp. 

Les også: Styringssystemer  

Elektriske busser erstatter stadig flere tradisjonelle busser på veiene.

Erfaren leverandør på bussladestasjoner

I det offentlige har elektriske busser tatt bybildet med storm. AtB i Trondheim var en av de første på banen, mens Ruter har markert seg i Oslo. I det private – for eksempel for reiseliv, utleie, omsorgsaktører og lignende – er interessen økende.

Vi i Eltera er godt kjent med utfordringene og prosessen rundt installasjon av ladestasjoner. I de siste årene har vi vært involvert i installasjonen av flere pantografer, primært i Trondheim.  

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, eller for å finne en erfaren installatør med god kjennskap til systemene og installasjonsprosessen.

Disse stoler på oss