Sikkerhetssystemer

Dagens sikkerhetssystemer er fleksible og enkle å bruke. De gir en sikrere arbeidshverdag for dine ansatte, og bedre nattesøvn for deg som vil vite at bedriften din alltid er sikret.

Økt sikkerhet gir økt trygghet på arbeidsplassen

Alle fortjener å føle seg trygge på jobben, uansett når på døgnet man jobber eller hvor mange andre som er til stede. 

Eltera har installert sikkerhetssystemer i en årrekke, og bruker kun forsikringsgodkjente leverandører. Det vil si at de tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet etter nøye testing, utført av fagpersoner i godkjennelsesnemnda. 

Vi leverer sikkerhetssystemer til butikker, kontorlokaler, kommunale bygg og andre industribygg. Vi skalerer systemene etter dine behov, og rådgir de som er usikre på hvilke sikkerhetskomponenter de trenger.

De viktigste komponentene i et sikkerhetssystem

Behovet for sikkerhetsløsninger varierer fra bedrift til bedrift, men i hovedtrekk er disse komponentene ofte med i en god løsning:

Innbruddsalarm

Adgangskontroll

Videoovervåkning

Brannsikring

En trygg arbeidsplass er en god arbeidsplass

Vi skreddersyr førsteklasses sikkerhetssløsninger som passer til akkurat din bedrift og dine ansattes behov – hverken mer eller mindre.

Smarte sikkerhetssystemer

Man oppnår best effekt og høyest grad av sikring dersom alle komponentene i sikkerhetsløsningen samles i ett felles rammeverk. Dersom bedriften allerede har et styringssystem for lys, varme og ventilasjon, kan dette også integreres mot sikkerhetssystemet, slik at eksempelvis alle lysene skrus på hvis innbruddsalarmen går.

Et annet eksempel er behovet for synkronisering mellom systemet for adgangskontroll og innvendig videovervåkning/alarm, slik at folk som jobber nattevakt ikke blir oppfattet som innbruddstyver.

Sikre ansatte og verdier med innbruddsalarm

Når det gjelder innbruddsalarm, er det noen føringer som gjelder på tvers av bransjer: Alarmsensorer ved dører og vinduer, synlige alarmskilt og ikke minst varsling via trådløs kommunikasjon. Andre tiltak krever en tydeligere gjennomgang – og derfor vi stiller gjerne på befaring. 

Det spiller ingen rolle hvor store (eller små) byggene til bedriften er, ta kontakt med oss så finner vi gode, tilpassede løsninger sammen.

Bedre oversikt med kameraovervåkning

Butikker, lagerområder og bedrifter med store offentlige arealer kan ha mye å vinne på å installere kameraovervåkning. Det gir en ekstra trygghet for de ansatte, spesielt når de er på området alene.

Vi i Eltera vet hvilke forskrifter som gjelder for kameraovervåkning, og kan bistå deg i alle spørsmål tilknyttet bruk, vedlikehold og installasjon. Løsningene våre består av faste og bevegelige kameraer, men felles for dem begge er høy bildekvalitet, god lagringsplass og ikke selvsagt nøyaktig gjengivelse. 

Kameraovervåkningssystemet kan dessuten kobles opp mot styringssystemet ditt. 

kameraovervåkning

Adgangskontroll gir bedre fleksibilitet

Hvordan kommer dine ansatte seg inn i lokalet? Stadig flere bedrifter velger å erstatte de tradisjonelle nøklene med kort, fingeravtrykk eller personlige koder. Det gir full oversikt over hvem som går inn og ut av bygget, og slike adgangssystemer kan enkelt kombineres med andre sikkerhetssystemer. 

Nye løsninger gjør at du også kan avgrense visse deler av lokalene, dersom det er ønskelig. Kanskje du vil sperre ditt eget kontor for adgang, eller ønsker å unngå at ansatte bruker lokalet på kveldstid? Det kan du bestemme selv! Vi i Eltera hjelper deg med å sette opp systemet etter ditt behov.

God brannsikring kan redde liv

Eltera har lang erfaring med montering av brannsikringsystemer i alle typer bygg. Vi kan montere frittstående løsninger, eller systemer som er sammenkoblet med øvrige sikkerhetsløsninger og/eller styringssystemer.

Omfanget av løsningen vil variere utfra dine behov, og anlegget kan eksempelvis bestå av:

Røyk-, flamme- og gassdetektorer

Varslingsanlegg med lyd/lys/tale

Automatisk varsling til brannvesenet/vekterselskap

Systemer for avtrekk, dører, heiser og sprinkelanlegg

En vesentlig andel av norske branner har sitt utspring i el-anlegget. For å hindre at dette skjer hos deg, tilbyr Eltera internkontroller. Disse kontrollene har som mål å avdekke feil og mangler ved el-anlegget – før noe alvorlig oppstår. Internkontroller er også inkludert i rammeavtalene våre.

Selv om du gjennomfører internkontroller, anbefaler vi naturligvis at du likevel har et godt system for brannsikring installert. Ta kontakt hvis du ønsker et tilbud eller en befaring.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop