Styringssystem for bedrift

Reduser utgiftene og få full kontroll over yrkesbygg og anlegg. Med automatisk styring av lys, varme og ventilasjon kan du spare opptil 70 prosent.

Store som små bedrifter har mye å spare på å effektivisere og automatisere strømforbruket. I dag finnes det mange energisparende tiltak innenfor alle områder i bygget – enten det gjelder belysning, oppvarming, ventilasjon eller alarmsystemer. 

Eltera har hjulpet flere bedrifter med moderniseringsprosessen, og vet hvilke styringssystemet som best effektiviserer forbruket. Vi sørger for at du kan styre alle byggets funksjoner via PC, apper eller annen trådløs kommunikasjon, slik at du har kontroll hvor enn du er.  

Hva er et styringssystem?

Styringssystemer blir kalt ved litt forskjellige navn, som KNX-system, byggautomasjon og «smarthus for bedrift». Et velfungerende styringssystem skal sørge for korrekt behovsstyring av tekniske installasjoner for blant annet lys, varme og ventilasjon. Dette skjer automatisk basert på innstillinger og sensorer, men man har også muligheten til å overvåke og justere i sanntid via et kontrollpanel på veggen, en fjernkontroll eller via en app. 

Den vanligste standarden innen byggautomasjon, KNX, er en åpen standard som fungerer med mange ulike produsenter.

Dette er hvordan et styringssystem fungerer i grove trekk:

  • Temperaturen reguleres av termostater
  • Lyset styres av bevegelsessensorer
  • Ventilasjon styres av CO2- og temperaturregulatorer

Ta kontakt, så hjelp er vi din bedrift med å kartlegge behov og finne frem til riktig løsning.

Kutt utgiftene med opptil 70 prosent

Med automatisert styring fra vår leverandør Micro Matic, kan utgiftene kuttes med 35 til 70 prosent. Det utgjør mye i kroner og ører når det er snakk om store utgiftsposter som dette.

Vindu til en bedrift

Styringssystem sparer tid

Byggautomasjon kutter mye administrasjon som allerede er forsømt. Vår erfaring er nemlig at de færreste lykkes med økonomisk fornuftig styring av lys, varme og ventilasjon uten automatiserte løsninger. Dette er oppgaver som ofte legges til en allerede høy arbeidsmengde hos driftstekniker eller vaktmester. 

Med en spesialtilpasset serviceavtale fra Eltera kan du dessuten være trygg på at systemet alltid fungerer optimalt.

Øk komforten og ivareta HMS

Våre løsninger benyttes i kontor-, helse- og industribygg, hvor det er høye krav til godt lys, riktig temperatur og effektiv ventilasjon. Byggautomasjon og behovsstyring reduserer kun utgiftene, ikke komforten til de som jobber i bygget. Tvert imot øker komforten øker når inneklimaet blir bedre, og dette fører til økt trivsel og økt effektivitet.

Adgangskontroll

Adgangskontroll

I tillegg til byggautomasjon og sikkerhetssystemer, vil også et syst em for adgangskontroll gjøre hverdagen enklere for bedriften din. Enten det er en butikk, et lager, en skole, et kontor eller helsebygg, spiller adgangskontroll en viktig rolle for alles sikkerhet. Ved å bytte ut nøkler med adgangskort og koder, har bedriften alltid oversikt over hvem som befinner seg hvor. Det blir også enkelt å gi de ansatte adgang der det er relevant, og samtidig sørge for at viktige rom eller ressurser befinner seg bak låste dører til enhver tid.

Hos Eltera finner du mye erfaring og kompetanse, og vi benytter kun materiell fra kvalitetsforhandlere. Ta kontakt hvis du vil at vi skal se på et prosjekt hos din bedrift.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop