Eltera Trondheim

Om oss i Trondheim

Hos oss er det viktig å være en trygg samarbeidspartner, med spesialkompetanse på kontroll og ettersyn av elektriske installasjoner. 

Feil i elektriske anlegg kan i verste fall føre til brann, og du risikerer også eksplosjons- og berøringsfare dersom du ikke har godkjent elektrisk anlegg. Her foreligger egen forskrift om elektriske anlegg (FEL), og velger du Eltera Trondheim tar vi andvar for at alle krav og forskrifter følges.

Om oss i Trondheim

Hos oss er det viktig å være en trygg samarbeidspartner, med spesialkompetanse på kontroll og ettersyn av elektriske installasjoner.