elektriker i arbeid i et sikringsskap

Kampanje! Rehabilitering av sikringsskap

Prisen inkluderer mva.

6 799 kr

Bytte av hovedsikring, 7 kurser til jordfeilautomater og ramme. Forutsetter plass i skap.

Følgende er inkludert:

Materiell, installasjon, dokumentasjon og oppmøte (inntil 30 km reisevei t/r).