- Vi er svært fornøyde med den nye brannstasjonen

Det skulle kanskje bare mangle at man blir oppstemt av å få på plass et nytt bygg når det gamle tross alt rakk å bli hele 81 år. Samtidig er det ingen som vil si seg fornøyde med et bygg som ikke står til forventningene. Hos Vestre Toten Brannstasjon har Eltera levert, og vel så det, skal vi tro de ansatte. Her har Eltera Gjøvik levert alt av elektriske løsninger, fra stikkontakter til mer kompliserte styringssystemer. 

Eltera Gjøvik på besøk hos Vestre Toten Brannstasjon

På den nye brannstasjonen møter vi brannsjef Bjørn Sondra Kjellsrud og leder for beredskap Svein Victor Yttervik for å få et innblikk i hvordan det har vært å komme inn i et nytt toppmoderne bygg med fremtidens energiløsninger. 

- Det er selvfølgelig vanskelig å beskrive hvor annerledes det er, men det er jo klart at det er en total forandring sett opp mot det vi hadde her før. Det er klart at alle de nye tekniske løsningene, da også alle de elektriske, er svært viktige for å få et bygg som fungerer med tanke på de kravene og behovene som vi har, forteller Bjørn Sondra.

- Jeg må si meg veldig enig med Bjørn – det er vanskelig å sette ord på hvor annerledes det er. Vi ser jo likevel at måten vi kan drifte prosesser og brannvesenet vårt på at det er en stor forbedring med et nytt og toppmoderne bygg, legger Svein Victor til. 

De ansatte hos Eltera GJøvik i prat med beredskapsansvarlig Svein Viktor Yttervik. 

- Vi kan brannstasjon – Eltera kan alt av det elektriske 

Når man jobber med et bygg som skal brukes av en helt annen profesjonsgruppe så er det klart at man må ha respekt for hverandre og hverandres kompetanse. Nettopp derfor har Eltera Gjøvik vært veldig tydelig på at de ansatte på brannstasjonen skulle ta kontakt dersom det var noe som kunne utbedres. Listen de fikk inneholdt mange gode forslag – og førte til at Eltera Gjøvik kom for å sette de gode ideene ut i livet sporen streks. 

- Det har vært et veldig godt samspill hele veien, også har vi kun møtt service-minded og flotte folk fra Eltera hele veien. Vi kan brannstasjon, mens de kan alt av det elektriske, og når vi samarbeider så er det klart at resultatet blir godt, sier Svein Victor entusiastisk. 

- Jeg har vært brannsjef siden 2002, og det har selvfølgelig vært stor utvikling i yrket siden jeg startet – det er nesten en annen verden. Vi har i tillegg fått ansvar for beredskapen for industriparken på Raufoss, og da har det vært fint å få samlet oss i et nytt og toppmoderne bygg. Løsningene som Eltera Gjøvik har kommet med har vært med på å gjøre bygget mer funksjonelt og moderne, og de har vært med på å sørge for at vi nå har bedre beredskap her på Vestre Toten, avslutter Bjørn Sondra. 


Ønsker du å vite mer

Ønsker du å vite mer om dette eller andre prosjekter, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet under.