Total oppgradering av lysanlegget 

Målet med å oppgradere all belysningen, var å redusere energiforbruket samtidig som lysutbytte skulle økes. Maxbo Hvam er en av de største byggevarebutikkene i Løvenskiold Handel med salgsarealer på 22 000 kvm og hele 45 000 kvm når utearealene inkluderes. 

Om Maxbo

Maxbo jobber for å gjøre hverdagen enklere for alle som bygger. Dette skal de gjøre på en måte som er både lønnsom og bærekraftig. Deres visjon er å være en pådriver i det grønne skiftet. Dette skal de gjøre gjennom å tilrettelegge for at deres kunder kan ta gode miljøvalg samtidig som de «feier for egen dør». Et av tiltakene i siste kategori blant annet å oppgradere all belysningen på Maxbo Hvam.

Eltera fikk ansvaret for oppgraderingen

Eltera fikk i oppgave å skifte ut all belysningen både ute og inne. Det ble stilt strenge krav til valg av armaturer, miljøvennlige materialer og avfallshåndtering. 

- Lyssituasjonen på Maxbo Hvam var begredelig. Vi var en av de siste byggene som fortsatt benyttet halogenbelysning. Den siste tiden fikk vi ikke skaffet nye lyskilder og vi så at det ble mørkere og dårligere lys for hver dag, på slutten hadde vi kun 50% av den opprinnelige lysmengden. Effekten etter utskiftning til nye armaturer, har vært stor og vi opplever en markant økning i tilfredshet blant ansatte og kunder, sier Lars G. Wåle driftsansvarlig og teamleder vareflyt.

Dagslysstyring 

Det er valgt Dali lysstyring og Dali dagslysstyring, hvor lysmengden i butikken endrer seg etter mengde dagslys. Armaturene i butikken er gruppert i ulike rekker hvor hver rekke er separert i ulike soner. De ulike sonene kan styres separat noen som bidrar til jevn belysning hele dagen. På morgenen er lyset på maks innerst i butikken, lysmengden reduseres automatisk sone for sone etter hvert som sollyset når inn i butikken. 

I tillegg til en grunnbelysning, er det installert effektbelysning som lyser opp produktene. Deler av denne kan også dimmes ned og så langt har det vist seg at ca 80% av full effekt er nok for å gi tilfredsstillende lysmengde. Dimming av lyset bidrar til ytterligere energibesparelser. I tillegg forlenger det levetiden på lyskildene da varmegangen rundt lyskilden, reduseres. 

- Vi opplever en enorm forskjell etter vi byttet ut belysningen. Butikken fremstår lysere, det er nå enklere å finne fram og enklere å lese på emballasjen. Vi opplever at kundene tar seg bedre tid og blir lenger i butikken, noe som igjen kan føre til mersalg, sier Lars G. Wåle.

Koordineringsrollen

Belysningen er oppgradert med nye LED-armaturer i butikkområdet, på kontorene og utenomhus, i tillegg er det installert avansert styringssystem i form av Dali dagslysstyring. Eltera har i prosjektet hatt en koordineringsrolle for de ulike leverandørene. 

- Vi er svært fornøyde med Eltera og den jobbet de har gjort. Vi har vært minimalt involvert og montørene fra Eltera har ikke vært i veien verken for ansatte eller kunder. Utskiftningen har foregått gjennom flere måneder, men vi har nesten ikke merket at de har vært til stede. Vi er strålende fornøyde, sier Lars G. Wåle.

- Når vi jobber i store takhøyder, er det ekstra viktig med HMS. Under utskiftningen var vi nødt til å bruke lift. Vi sperret av områdene vi skulle jobbe og skiftet ut parti for parti med gammel belysning. På denne måten kunne driften gå som normalt og både ansatte og kunder ble skjermet, sier Jon Ivar Schanche, prosjektleder Eltera.

Ombruk av gamle LED-armaturer 

Gammel belysning besto av både halogen, metallhalogen og LED-armaturer. Alt av halogen og metallhalogen, ble sortert og samtlige deler levert til gjenvinning.

- LED-armaturene ønsket Løvenskiold Handel å ombruke. Vi demonterte samtlige armaturer, kontrollerte de i forhold til om det var feil eller mangler, og pakket de ned slik at de kunne ombrukes i et annen lokale. Vi i Eltera er opptatt av ombruk og det er godt å se at en så stor aktør som Løvenskiold Handel tar ombruk på alvor, sier Jon Ivar Schanche.

Resultatet

Sammenligner vi 1. kvartal 2023 med 1. kvartal 2024, er energireduksjonen på over 15%. 

Sammenligner man LED-armaturer med halogen-armaturer, vil LED-armaturene bruke 60 til 70% mindre energi enn halogen-armaturene for å avgi samme lysmengde. I tillegg vil LED-armaturene ha en levetid på 100 000 lystimer. Med normaldrift tilsvarer dette en levetid på 30 år. 

Solar Light , som leverte alt av belysning, estimerer at prosjektet vil ha en tilbakebetalingstid på ca. 3 år

Ønsker du å vite mer om fordelene ved armaturbytte?
Ta kontakt med oss.