Hvorfor bør du bytte sikringsskap?

Selv om det ikke er lenge siden du installerte sikringsskapet, bør du være på vakt. Mange av oss har økt belastningen på det elektriske anlegget ved å installere elbil-ladere, smarte løsninger og andre teknologiske produkter som bare for et tiår siden ikke var aktuelle å ta i bruk.

Alle disse produktene bidrar til at forbruket og belastningen på det elektriske anlegget øker. Sikringsskapet må dermed oppdateres oftere, som et resultat av det økte forbruket. Selv sikringsskap på kun 10 til 20 år, er sjeldent dimensjonert for dagens forbruk.

Bestill rehabilitering av sikringsskap i nettbutikken:

elektriker i arbeid i et sikringsskap

Viktig å tenke på brannfare

De siste 20 årene har det vært til dels store endringer i forskriftene knyttet til hva et sikringsskap skal inneholde. Rundt 2000 ble det påbudt med jordfeilbryter og i 2010 fulgte påbud om overspenningsvern. Begge disse endringene gjør sikringsskapet ditt tryggere.

I dag er det påkrevd at du har overspenningsvern i sikringsskapet. Dette vernet reduserer risiko for at elektrisk utstyr skal bli ødelagt eller starte brann ved lynnedslag, eller som følge av feil på det elektriske anlegget.

Når overspenning raser gjennom huset vil kontakter, ledninger og koblingsbokser kunne bli svekket. Brann kan oppstå umiddelbart, men også først uker etter det elektriske anlegget ble utsatt for overspenning.

Mange sikringsskap mangler fortsatt jordfeilbryter og overspenningsvern. Er du usikker på hva du skal se etter for å sikre at ditt sikringsskap har disse to produktene, kan du enten sende oss et bilde av sikringsskapet ditt eller bruke bildene nedenfor som viser både jordfeilbryter og overspenningsvern.

Når bør du vurdere å bytte det ut?

Du bør vurdere å bytte sikringsskap om:

Om du har gamle skrusikringer

Sikringene dine er varme når du tar på dem, eller sikringene går ofte

Elektrisk materiell slik som stikkontakter blir varme

Ledningene eller annet elektrisk materiell slik som stikkontakter og brytere, er misfarget

Du får elektrisk støt

Kontakt oss i dag for befaring av ditt sikringsskap. 

Er sikringsskapet ditt sjenerende?

Om du har sikringsskapet ditt plassert på et sted du opplever som sjenerende, kan det i nesten alle tilfeller flyttes. 

Det er ingen krav til selve plasseringen av skapet, det er kun krav til at sikringsskapet skal plasseres på et sted som gjør det enkelt å vedlikeholde, uten fare for den som skal vedlikeholde eller kontrollere sikringsskapet ditt. 

Om du ønsker at sikringsskapet skal gli mer sømløst inn i interiøret ditt kan du f.eks. skjule sikringsskapet inni et pent skap, eller et annet lekkert møbel.