Bærekraftig drift med solceller

Næringsbygg er ofte ypperlig for montering av solcelleanlegg. De store flate takene som mange næringsbygg har, er et godt utgangspunkt for å montere et optimalisert og omfattende solcelleanlegg som produserer betydelige mengder energi. 

Med et stort solcelleanlegg kan du ikke bare spare store summer i strømkostnader, men også sikre bedriften din bærekraftig og ren energi. Et solcelleanlegg vil i tillegg kunne være et tydelig signal til omverdenen om at din bedrift tar klima og bærekraft på alvor.

Ved montering av et optimalt solcelleanlegg vil din bedrift kunne være selvforsynt med energi. Når den største andelen av bygningens energiforbruk kommer fra solceller, vil dette være et steg på veien mot en mer bærekraftig drift. Energi fra solceller er 100 % fornybar og er optimalt for klima og miljø.

Produser din egen energi

I lyset av de varierende strømprisene vi har hatt den siste tiden er det naturlig å se på alternative løsninger, for å sikre forutsigbare utgifter i den daglige driften. Med solcelleanlegg kan du gjøre bedriften din selvforsynt med strøm, og du kan på denne måten unngå svingningene i markedets strømpriser. 

I tillegg vil du har muligheten til å tjene penger på et eventuelt energioverskudd som blir produsert. For å sikre at ingen energi går til spille er det i dag mulig å selge energi tilbake til kraftselskapet ditt. Forutsetningen er blant annet at du er plusskunde.

Alternativt er det også mulig å gjøre energilagring. Med strømlagring på batteri kan du lagre energien du produserer til senere anledninger. Slik kan du sikre at du er selvforsynt med strøm i større deler av året, også i perioden hvor solcelleanlegget produserer noe mindre energi.

solcelleanleggsolceller leilighetersolceller næringsbygg

Næringsbygg for fremtiden

Verden jobber mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid, der bedrift og næring er en sentral del i det grønne skiftet. Som bedrift er det viktig å være bevisst på sitt eget ansvar, både for miljøet, men også for lommeboka. Solkraft er fremtidens energikilde, og spås å være en av de største globale energikildene innen 2050. 

Staten ønsker å tilrettelegge og støtte tiltak hos både privatpersoner og næring, som iverksetter gode energi- og klimatiltak. 

Støtte til energi- og klimatiltak

Solcelleanlegget er ikke bare bra for å senke strømutgiftene – det er også godt for miljøet. Enova gir støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter rundt om i landet. Montering av solcelleanlegg kan utløse vesentlig støtte for din bedrift. 

Vi i Eltera har lang erfaring med Enovas støtteordninger og kan rådgi dere med søknaden.