Solceller for private boliger

Solceller blir mer og mer vanlig – også på private boliger. Med solceller produserer du din egen strøm hele året, noe som er et godt energibesparende tiltak for boligen din. 

Fordeler ved bruk av solceller

Solceller er et godt energibesparende tiltak for din husholdning. Et solcelleanlegg har lang levetid og vil kunne forsyne deg med bærekraftig energi i flere tiår fremover. Ved å produsere deler av strømmen din selv vil du også være mer selvforsynt, og i mindre grad bli påvirket av de varierende strømprisende i markedet. 

Enova gir opptil 32.500 kr i støtte ved montering av solcelleanlegg. Du kan lese mer om Enova støtten i denne artikkelen.

Kostnadsbesparing

Solceller bidrar til lavere strømkostnader. Et velfungerende solcelleanlegg kan også bidra til verdiøkning av boligen din.

Bærekraft og miljø

Montering av solcelleanlegg er et godt og bærekraftig tiltak for miljøet, ved at man produserer ren og fornybar energi.

Selvstendig energiproduksjon

Med solceller sikrer du deg en selvstendig energiproduksjon, uavhengig av de varierende strømprisende.

Lang varighet og lite vedlikehold

Monterer du solcelleanlegg på boligen din har dette en varighet på flere tiår. Anlegget krevet også lite vedlikehold.

Optimalt klima for bruk av solceller

I Norge har vi nærmest optimalt klima for å produsere strøm med solceller. Våre lave temperaturer bidrar blant annet til å holde driftstemperaturen i selve solcellepanelet nede. Når temperaturen i panelene blir for høy kan det skje en energilekkasje, derfor er lavere temperaturer ideelt for solcelleanlegg. Selv om solcellene produserer desidert mest strøm når det er sol, produserer de fortsatt strøm også uten direkte sol. 

Gården i Lier har montert solceller

Montering av solceller

Montering av solceller er for mange en stor utgift. Derfor lurer også mange på om det er mulig å montere solcelleranlegg selv. Et solcelleanlegg er kun lov å installere av sertifiserte fagfolk. Her er det lite man som privatperson har lov til å gjøre selv, og man er helt avhengig av å benytte gode fagfolk til å gjøre jobben. For å sikre deg støtte fra Enova til monteringen av solcelleanlegget er det i tillegg krav om at jobben skal være utført av fagfolk. 

Ved montering av solceller, kan det være søknadsplikt til kommunen. Noen solcelleanlegg kan være fritatt fra søknadsplikt, mens andre vil kreve byggetillatelse fra kommunen. 

Er solceller lønnsomt?

Et komplett solcelleanlegg er en langsiktig investering, som betaler seg ned over flere år – med pengene man sparer på strøm i perioden. 

Kostnaden for installering av solcelleanlegg, samt besparelser knyttet til egen strømproduksjon, vil variere fra bolig til bolig. Vi har kalkulasjonsprogrammer som gir deg eksakte estimater. 

Salg av strøm fra solceller

For å kunne selge strøm fra solcelleanlegget ditt må du først og fremst være plusskunde i nettselskapet ditt. Neste steg er å installere en digital strømmåler (AMS) og velge et kraftselskap som kan kjøpe din strøm. På denne måten kan du for eksempel selge strøm i periodene hvor anlegget ditt produserer mer energi enn det husholdningen forbruker. 

Enovastøtte til solcelleanlegg

Visste du at du kan få opp til 32.500kr i støtte ved montering av solcelleanlegg? Støtteordningen er for privatpersoner som monterer solcelleanlegg på sin bolig. Støtten fra Enova er redusert fra 2. oktober 2023. Nå får du 1.250 kroner per kW installert. 

Vi holder oss oppdaterte på eventuelle endringer i støtteordningene og inkluderer faktisk støtte fra Enova i tilbudet vi sender deg. På denne måten får du en komplett oversikt over faktiske kostnader, samt hvor mye strøm anlegget kan produsere. 

Ta kontakt om du ønsker et uforpliktende tilbud på solcelleanlegg.

Bruk skjemaet under for å komme i kontakt med oss, eller kontakt et av våre selskaper direkte for å motta et uforpliktende tilbud.