Solceller for private boliger

Solceller blir mer og mer vanlig – også på private boliger. Med solceller produserer du din egen energi hele året, noe som er et godt energibesparende tiltak for boligen din. 

Hvorfor skal du montere solceller?

Solcelleanlegg har blitt mer og mer populært på private boliger de siste årene, men hva er fordelene med å montere solceller på din bolig? 

Solceller er et godt energibesparende tiltak for din husholdning. Et solcelleanlegg har lang levetid og vil kunne forsyne deg med bærekraftig energi i flere tiår fremover. Ved å produsere deler av energien din selv vil du også være mer selvforsynt, og i mindre grad bli påvirket av de varierende strømprisende i markedet. 

I Norge har vi faktisk nærmest optimalt klima for å produsere strøm med solceller. Våre lave temperaturer bidrar blant annet til å holde driftstemperaturen i selve solcellepanelet nede. Når temperaturen i panelene blir for høy kan det skje en energilekkasje, derfor er lavere temperaturer ideelt for solcelleanlegg. 

Selv om solcellene produserer desidert mest strøm når det er sol, produserer de fortsatt strøm også uten direkte sol. Om vinteren bidrar også snø og is til å optimalisere produksjonen ved å reflektere lyset opp mot solcellepanelene. 

Visste du at du kan få opp til 47.500 kr i støtte ved montering av solcelleanlegg? Les mer om dette her.

Montering av solceller

Montering av solceller er for mange en stor utgift. Derfor lurer også mange på om det er mulig å montere solcelleranlegg selv. Et solcelleanlegg er kun lov å installere av sertifiserte fagfolk. Her er det lite man som privatperson har lov til å gjøre selv, og man er helt avhengig av å ansette gode fagfolk til å gjøre jobben. 

For å sikre deg støtte fra Enova til monteringen av solcelleanlegget er det i tillegg krav om at jobben skal være utført av fagfolk. Hvis du ønsker å bidra til en mest mulig effektiv og økonomisk montering vil du kunne gjøre noe forarbeid for å tilrettelegge for montørene.

Søknadsplikt ved montering av solceller

Ved montering av solceller på enebolig eller fritidsbolig har man i deler av landet søknadsplikt til kommunen, i forkant av monteringen. Regelverket kan variere fra kommune til kommune, man bør derfor alltid sjekke dette opp i forkant av montering.

Statsforvalteren gir mer informasjon om dette her. 

Noen fordeler med solcelleanlegg

Kostnadsbesparing

Solceller bidrar til lavere strømkostnader. Et velfungerende solcelleanlegg kan også bidra til verdiøkning av boligen din.

Bærekraft og miljø

Montering av solcelleanlegg er et godt og bærekraftig tiltak for miljøet, ved at man produserer ren og fornybar energi.

Selvstendig energiproduksjon

Med solceller sikrer du deg en selvstendig energiproduksjon, uavhengig av de varierende strømprisende.

Lang varighet og lite vedlikehold

Monterer du solcelleanlegg på boligen din har dette en varighet på flere tiår. Anlegget krevet også lite vedlikehold.

Er solceller lønnsomt?

Et sentralt tema ved spørsmål om montering av solceller er lønnsomhet. Et komplett solcelleanlegg er en langsiktig investering, som betaler seg ned over flere år – med pengene man sparer på strøm i perioden. 

Hvis du har installert solcelleanlegg med en effekt på 10 kWp vil dette koste ca 250.000kr å få montert. Med utgangspunkt i en strømpris på 1,5kr, vil du spare 15 000kr årlig med dette anlegget. Noe som vil gi en nedbetalingstid på ca. 15 år. 

Nedbetalingstiden for anlegget vil naturligvis bli noe kortere ved montering av et mindre og rimeligere anlegg, dette avhenger likevel av husholdningen forbruk.

I tillegg til at solcelleanlegget gradvis nedbetaler seg selv over årene som går, tilbyr også Enova støtte til installasjon av solceller på eneboliger og fritidsboliger. Dette kan utgjøre opp til 47.500 kr, og vil være en betydelig sum som bidrar til økt lønnsomhet i solcelleanlegget.

Salg av strøm fra solceller

For å kunne selge strøm fra solcelleanlegget ditt må du først og fremst være plusskunde i nettselskapet ditt. Neste steg er å installere en digital strømmåler (AMS) og velge et kraftselskap som kan kjøpe din strøm. 

På denne måten kan du for eksempel selge strøm i periodene hvor anlegget ditt produserer mer energi enn det husholdningen forbruker. Likevel er det viktig å huske på at man ikke kan selge mer enn 100kW.

Enovastøtte til solcelleanlegg

Visste du at du kan få opp til 47.500kr i støtte ved montering av solcelleanlegg? Støtteordningen er for privatpersoner som monterer solcelleanlegg på sin bolig. Totalt kan du få 7.500kr i støtte til selve installasjonen av anlegget, i tillegg til 2.000kr per kwp installert effekt, opptil 20 kW. 

Støtten søker du i etterkant av monteringen. Husk å ta vare på alle fakturaer for arbeidet, dette er nemlig dokumentasjonen du må sende inn til Enova for å få støtte.  

NB! Fra 1. oktober 2023 vil støtten til solcelleanlegg redusers fra 2.000 kr per kWp til 1.250 kr per kWp. Det lønner seg derfor å montere solceller i forkant av dette for å sikre seg dagens støtte.