2G-nettet slukkes

Innen 2025 vil alle 2G-alarmsendere slutte å fungere. Telenor og Telia legger ned 2G-nettet innen 2025, samtidig som 4G-nettet forbedres og utvides. Utstyr som kun støtter 2G- kommunikasjon vil slutte å fungere.

Hvorfor stenger Telefon 2G-nettet 

  • 2G-frekvense overføres til 5G og er en del av moderniseringen av mobilnettet
  • 4G og 5G er har færre feil, mindre nedetid og er mer robust enn 2G-nettet
  • Det er mer effektivt å bytte til 4G og 5G da 2G-nettet bruker mer strøm

Hva betyr en stengning av 2G-nettet?

  • Utstyr som bruker 2G-nettet vil slutte å fungere
  • Vi anbefaler at utstyr som avhengig av 2G-nettet, byttes omgående
  • Nytt SIM-kort
  • For å unngå problemer bør du bytte SIM-kortet sammen med nytt utstyr
  • Ikke ta i bruk 2G-utstyr nå
  • Det blir dyrere for bedriften å ta bruk 2G-utstyr nå da utstyret uansett må byttes innen 2025

I 2025 vil alt utstyr som er avhengig av 2G-nettet, slutte å fungere.

Stengning av 2G-nettet rammer mange ulike funksjoner

Alt av tekniske alarmer som benytter 2G-nette, vil rammes. Dette kan være knyttet opp til brann- og innbruddsalarmer, varslingssystemer og dør- og låssystemer. Mange systemer og alarmer benytter i dag 2G-nettet, de fleste er kritiske systemer som nå står i fare for å slutte å fungere. Det er mange hundre tusen systemer og løsninger som nå vil bli rammet og vi anbefaler at bedriftene kartlegger hvilke av deres systemer og alarmer som benytter 2G-nettet og allerede nå starter overgangen til 4G-nettet. Jo lenger en venter, jo flere er det som skal over på nye løsninger.

Ring hytta varm

Nedleggelse av 2G-nettet påvirker din ring hytta varm løsning. Har du en GSM Eco Controller så vil den slutte å virke når 2G nettet slukkes. Denne vil enkelt kunne byttes ut med en ny løsning som støttes av 4G-nettet. Det er ikke alt av tilleggsutstyr som kan brukes videre, noe må byttes fordi det er blitt for gammelt. Vi har oversikt over hva som m byttes g hvilke løsninger som støtter 4G. Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg. 

Nye muligheter

Skiftet til 4G-nettet vil gi bedre dekning, hastighet og kapasitet. Dette åpner blant annet opp for bruk av en rekke muligheter som ligger i samlebegrepet; IoT (Internett of Things). IoT handler blant annet om digitalisering av produkter, tjenester og prosesser. Vi kan enklere automatisere og effektivisere løsningene og koble disse sammen til større enheter. Data fra disse enhetene vil for eksempel sikre at vi oppdager endringer, avvik og risiko på et tidlig stadium. 

Vi samarbeider med anerkjente aktører innen alarmovervåkning som Elotec, AddSecure og Sikom Connect AS . Vi har kunnskap om de ulike løsningen og hjelper deg med å finne en optimal løsning for utsyr som kun støtter 2G-nettet.

Gratis befaring

Vi tilbyr gratis befaring hvor vi både kartlegger dagens systemer og alarmer, samt beskriver konkrete nye løsninger og hvilke muligheter disse gir. Benytt skjemaet under, eller ta kontakt med oss her for en uforpliktende befaring.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop