Spennende å jobbe med flere ElteraGruppen-bedrifter

Joacim Plassen har jobbet hos Eltera Plassen i flere år. I de siste årene har han fokusert på termografi, som har gitt han en unik fagkompetanse flere av medlemsbedriftene benytter seg av. 

Få arbeidsplasser er like heldige som Eltera Plassen med beliggenheten. Her jobber de i billedlige omgivelser rett i nærheten av Mjøsa, omkranset av vakre gårder og slående naturlandskap. 

Området har mange gårder, og derfor er naturlig nok landbruk fokuset hos Eltera Plassen. 

To elektriker jobber med el-installasjoner på et godt opplyst loft

Arbeid med fjøs og grisehus er normalen hos Eltera Plassen. Her står Joacim og Henrik i arbeid på loftet i grisehuset de jobber på ved Helgøya.

Landbrukssegmentet er en stor del av bedriften

Fagområdet er komplekst og sammensatt, og krever en unik kompetanse med helt egne sertifiseringer. Joacim Plassen har i hele sitt yrkesliv jobbet hos Eltera Plassen, og mener dette fokuset har gjort dem ekstra konkurransedyktige.

– Vi jobber på et sted der det er mye landbruk, og har over tid fått sterk kompetanse innen dette segmentet. Eltera Plassen driver med både grise- og kuhus, kyllingfjøs og gårdsbygg, og jobber opp mot både bonde og matprodusent. Privatkunder er også et viktig område for oss, sier han.

Selv har han satset på termografi. Dette fagfeltet går ut på å finne usynlige feil i elektriske anlegg. I det ledd bruker man kameraer som viser temperatur, i leting etter høye og unormale temperaturer i de elektriske installasjonene. Joacim valgte dette fagfeltet ut av interesse, men det var også stort behov for dette hos nærliggende medlemsbedrifter.

– Jeg synes det er interessant å drive med dette, for jeg får reist til flere steder og sett flere anlegg enn jeg ellers ville gjort. Det er ikke mange som er termograf, og det gjør at jeg ofte blir lånt ut til andre samarbeidsbedrifter i Eltera-systemet. Ikke bare er hverdagen mer sosial, du får også se hvordan andre medlemsbedrifter jobber. Det synes jeg er givende. 

En mann bruker et termografikamera og følger godt med på resultatet

Termografikameraet er en fast følgesvenn når Joacim er på jobb. 

Termografi er avgjørende for sikkerheten

For å drive med termografi og el-kontroll som er godkjent opp mot forsikringsbransjen, må foretaket og utførende part være sertifisert gjennom et sertifiseringsorgan. Eltera Plassen er sertifisert gjennom NEMKO, og kan drive med termografi og el-kontroll for landbruk og bolig. 

– Ved å sjekke at alt er i orden unngår man driftsstans, brann og andre ulykker i anlegget. Det er viktig å vite at alt er på plass, ikke minst av hensyn til de ansattes sikkerhet. 

Han merker selv at interessen for termografi er økende. Det er vel så viktig for landbruk som for næringsbygg, da som del av en el-kontroll. Han har vært på flere oppdrag for blant annet Eltera Ringsaker, og mener denne samarbeidskulturen har styrket bedriftene på flere måter. 

– Ved å bruke hverandres unike kompetansefelt blir vi sterkere. Jeg føler meg som en del av et lag, der målet er å levere den beste jobben – uansett hvilken medlemsbedrift jeg er hos. Det er det som gjør ElteraGruppen unike, sier han.

Vil du jobbe i Eltera? 

Ønsker du å søke på jobb hos oss, kan du benytte skjemaet under.