Termografi

Termografisk undersøkelse kan avdekke skjulte feil ved el-anlegg. Termografi er en metode som tar i bruk kameraer med infrarød teknikk for å oppdage om det er svakheter i det elektriske anlegget. Vi er eksperter på termografi, og kan gjennomføre både undersøkelse og utbedringer på dine el-anlegg. 


I møte med mer anvanserte el-anlegg kan selv erfarne elektrikere oppleve at det kan være vanskelig å avdekke skjulte feil. Nettopp derfor er termografering et verktøy som stadig blir en vanligere og viktigere del av elektrikeres hverdag. 

Hva er egentlig termografi? 

For å gjennomføre termografering så tar man i bruk et termografikamera. Dette skiller seg fra andre kameraer gjennom at det bruker en infrarød detektor som kan måle temperaturen som avgis fra alle deler av el-anlegget. Slik kan man raskt oppdage om enkelte komponenter avgir unormalt mye varme. 

Hvis en komponent avgir unormalt høy temperatur så kan det være brannfarlig og tiltak bør settes inn. Elektrikerne som jobber med termografi i Eltera kan både avdekke og gjennomføre utbedringer av anlegget dersom det oppdages avvik. 

Internkontroll 

Alle virksomheter i Norge er forpliktet til å utføre internkontroll, som blant annet inkluderer kontroll av det elektriske anlegget.

Våre internkontroller inkluderer termografering. Slik kan du og din bedrift kan være helt trygge på at el-anlegget fungerer slik det skal. 

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om termografering eller internkontroll. 

Eksptert på termografi

Joachim Plassen er en av Elteras eksperter på termografi. Til daglig jobber han på Eltera Plassen på Stavsjø, men han er også ofte ute på oppdrag hos andre Elterabedrifter for å bistå med termografi. 

Et viktig verktøy i landbruket

Det er ikke bare i store industrilokaler og bedrifter det er viktig med hyppig sjekk av el-anlegget - også i landbruket finnes det tydelig krav til el-sjekk med termografi. Å ha et velfungerende el-anlegg i landbruksbygg er et svært viktig ledd i det å opprettholde god dyrevelferd. Det er også viktig sett opp mot forsikring. 

Flere ulike forsikringsleverandører krever at landbruksbygg og tilknyttede bygg skal gjennomføre el-kontroll med termografi hvert 3. år. Dette kan vi i Eltera heldigvis hjelpe deg med! 

Trenger du eller din bedrift hjelp med termografering? Våre dyktige elektrikere står klare til å hjelpe! 

Fyll ut skjemaet under eller ta kontakt med oss.  

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop