Oppfordrer til bruk av solceller

Jeg oppfordrer alle eiere av næringseiendommer til å vurdere solceller, det gir ikke bare et bidrag til egen næring, men gir også et godt bidrag til strømproduksjonen som spesielt industrien i Grenland har et stort behov for, sier Arve Haugseter, daglig leder i FIHA Holding AS

Årsaken til at vi har gått for solceller er en kombinasjon av å tilføre byggene en egen strømproduksjon og å være med på å bidra til det grønne skiftet. Leietagere blir mer og mer bevist på at utleiere bidrar i klimakampen, vi ser at det kommer strengere og strengere krav fra myndighetene om energieffektivisering og bankene er opptatt av energieffektivisering og byggets energiklassifisering. På sikt tror vi at eldre bygg som ikke følger med i utviklingen vil være vanskelig å leie ut og å finansiere.

Modellene vi benytter, er at utleier tar investeringene med solceller og så selger utleier produsert strøm gunstig til leietageren. Det skaper en forutsigbarhet for leietager, samt at huseier får dekket sine kostnader på sikt, sier Arve Haugseter, daglig leder i FIHA Holding AS

Kortsiktige effekter

Vi ser kortsiktige effekter i at et energieffektivt bygg er langt mer attraktivt å selge eller å leie ut, enn bygg hvor det ikke har blitt gjort tiltak. Man er mer attraktiv ovenfor selskaper som har det grønne skiftet på agendaen og man kan få bedre utleiepriser. Isolerer man kostnader for installering av solceller opp imot inntektene, er også dette bærekraftig og vil ved nedbetalt anlegg gi positiv kontantstrøm. Når det gjelder selve nedbetalingstiden er dette litt variabelt basert på blant annet Enova-støtte og strømprisene. Enova har tilskuddsordninger som gjør det enklere å ta beslutninger basert på det økonomiske- og med alle de tilleggsfordelene nevnt tidligere, mener jeg det er bærekraftig å investere i solcelleanlegg. Veggmonterte solceller gir en bedre produksjon i vinterhalvåret og min opplevelse er at en kombinasjon av tak- og veggmonterte solceller gir en bedre totalitet, fortsetter Arve Haugseter. 

Kapasitet til nyetableringer

Jeg oppfordrer alle eiere av næringseiendommer til å vurdere solceller, det gir ikke bare et bidrag til egen næring, men gir også et godt bidrag til strøm produksjonen som spesielt industrien i Grenland har et stort behov for. 

Industrien i Grenland skaper masse arbeidsplasser og vi har alle et ansvar for å bidra til at disse er levedyktige og ikke minst at vi kan få kapasitet til nyetableringer, avslutter Arve Haugseter. 

Skippergata 4, et av Grenlands største anlegg

I alt 806 solcellepaneler bidrar til å produsere 280 000 kilowatt i året. Skippergata 4 er et av de største anleggene i Grenlandsområdet. Hvert solcellepanel er nøye plassert for å maksimere solinnhentingen gjennom hele året. 

Vi har samarbeidet med Evoltic på dette prosjektet og deres avanserte teknologi er benyttet for å sikre optimal energiproduksjon selv under varierende værforhold, sier Aleksander Fredriksen, daglig leder i Eltera Skagerrak.

Vegg- og takinstallerte solceller

I Kjørbekkveien 46 er det installert 102 paneler på veggen og 212 paneler på taket. Totalt er den samlede produksjonen på 107 500 kilowatt i året. Dette resulterer i minsket co2 utslipp på 51282 kg/år. Det er benyttet lavtbyggende innfestning og ekstremt støysvake invertere. I Kjørbekkvene 2 er det en kombinasjon av kontorlokaler og dagligvare. 

Om lokalene kun hadde bestått av kontorer, ville produksjonen fra solcellene dekket det totale behovet for energi, sier daglig leder i Evoltic , Henrik Christensen.