ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Byggeprosjektene i dag blir stadig mer kompliserte. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) gjør at alle de tekniske installasjonene fungerer godt sammen. Hos Eltera får du en ITB-ansvarlig som håndterer dette for deg, fra start til slutt.

Nye bygninger har strenge bygg-, energi- og miljøkrav. Gjennom både prosjekterings-, installasjons- og sluttfasen av et prosjekt kan en ITB-ansvarlig fra Eltera være med og sikre at samtlige deler av de tekniske installasjonene i bygget fungerer sammen.

Les også: – ITB gir mer energieffektive bygg

ITB-ansvarlige med elektrikerbakgrunn ser helheten

Selv med gode prosesser på plass, kan fremtidsrettede bygg ende opp med utdaterte tekniske løsninger. Blant annet fordi ansvaret for samspill og prosjektgjennomføring spres mellom flere fagretninger. 

En ITB-ansvarlig sikrer samhandlingen mellom faggruppene, i alle fasene av prosjektet. Rollen styres av skjematikken satt i ITB-standardene som finnes i dag. NS3935 definerer ITB-rollen, mens NS6450 omhandler idriftsettelse og prøvedrift av tekniske anlegg.

Vår erfaring er at en ITB-ansvarlig med elektrikerbakgrunn ser helhetsbildet raskere, fordi de integrerte byggtekniske løsningene i stor grad omhandler elektro – enten det er styringssystemer for lys og varme, sikkerhetsfunksjoner som brannvarsling og nødlys, eller andre elementer. 

Velg en ITB-leder med rett kompetanse

Kunnskap om elektro er avgjørende i ITB-prosjekter. Eltera har denne fagkompetansen i tillegg til lang erfaring med samarbeid på tvers av ulike fagfelt.

Full kontroll med ITB-ansvarlig

Koordinering og god planlegging er essensielt for å lykkes med et byggprosjekt, enten det er kontorbygg, butikker eller institusjoner. ITB-ansvarlig vil holde prosjektplan, koordinere ressursene og sørge for at byggentreprenør får avsatt nok tid mot slutten av prosjektet til testing. 

Enten bygget er lite eller stort, kan det være avanserte installasjoner som må ivaretas. Ved å ta prosjekt- og samhandlingsansvar for byggherre går prosessen ofte raskere, og alle parter vet hvem de skal forholde seg til. 

ITB-ansvarlig tar også imot innspill fra prosjektgruppen, og vurderer om det er en bedre løsning enn det som originalt ble skissert. De ulike installasjonene må ses på som et helhetlig system, som ideelt sett skal gi mindre energiforbruk og lavere driftskostnader.  

Store besparelser med energieffektive installasjoner

Eksempelvis kan man installere styringssystemer som skrur av belysningen om natten. Det kan gjøres ved å sørge for at rom blir utstyrt med en tilstedeværelsesdetektor, slik at ventilasjonsanlegg kan gå på et minimum i de delene av bygget man ikke bruker. Selv i de minste avgjørelser ligger store besparelser. 

Styringssystemet du velger må reflektere besparelsene du ønsker å gjøre. Ved å samkjøre det sentrale driftskontrollanlegget (SD-anlegg) opp mot for eksempel et KNX-system for bygningsautomasjoner vil mye skje av seg selv. Da vil KNX-systemet styre funksjoner på bygnings- og romnivå, mens et SD-anlegg gir en overordnet overvåkning og styring av de tekniske anleggene i bygget. 

Har du behov for en ITB-ansvarlig på ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss i Eltera. Vi bistår både på mindre og store prosjekter, og har god erfaring med ITB-prosjekter på tvers av bransjer.  

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop