Universitet i Sørøst-Norge

Da Universitetet i Sørøst-Norge skulle rehabilitere eksisterende kontorer og administrasjonsbygg (bygg B), ble det viktig å finne elektroløsninger som både var miljøvennlige og fleksible. Eltera Skagerrak fikk oppdraget med å levere el- installasjonen til 800 m2 bygg. 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har campus på Kjølnes med kort avstand til sentrum og er omgitt av idrettsannlegg så vel som moderne studenthus, studentboliger og simuleringssenter. Den tidligere høyskolen ble tildelt status som universitet av Kongen i statsråd 4. mai 2018 og har i dag åtte campuser med et stort mangfold, fra by til bygd og fra kyst til innland.

Eltera Skagerrak sin rolle

Da Universitetet i Sørøst-Norge skulle rehabilitere eksisterende kontorer og administrasjonsbygg (bygg B), ble Eltera Skagerrakk valgt som installatør. Kravene til installatøren var blant annet bruk av løsninger som både var miljøvennlige og fleksible. Eltera Skagerrak er Miljøfyrtårn sertifisert og har stort fokus på miljøarbeidet. Som en del av ElteraGruppen er vi omfattet av Åpenhetsloven og vår redegjørelse er publisert på nettsiden. 

Vi stiller strenge krav både til oss selv og våre leverandører og deres verdikjede. Våre leverandører må undertegne vår code of conduct. Innholdet i denne er publisert på nettsiden.