Kjell Einmo er daglig leder hos Eltera Eidsvoll, og han oppsummerer 2020 i positive ordelag. De har hatt mer enn nok å gjøre både innen privatmarkedet og for entreprenørene.

– 2020 har vært et godt år, faktisk! Vi har nok jobbet hardt mot privatkunder i 2020, primært for å ha nok jobb. Nordmenn er jo verdensmestre i å pusse opp, og det ble ikke mindre i Corona-året. Det har vært et veldig bra år mot privatkunder, sier Einmo og fortsetter:

– For entreprenørene har det vært bra, for de vi har jobbet med er prosjekter som var prosjektert og igangsatt før Corona. Bolig- og leilighetsmarkedet er hett om dagen, og det viser boligsalgene under Corona også. Det har vært oppgang, selv om mange er permitterte, fastslår Einmo.

Les også: Med klart hode og krum nakke gjennom 2020 

Lekker stue med downlights

Mange nordmenn har prioritert å pusse opp hjemme under Corona-pandemien.

Ferdigstilte boligprosjekter på tross av pandemien

Prosjektene skulle fullføres, og nøkkelferdige boliger skulle overleveres. Her var det ikke rom for å la unntakstilstanden komme i veien, så boligprosjektene Eltera Eidsvoll var involvert i ble ferdigstilt. Disse var:

  • i-bolig på Granhaugåsen
  • Idéhus Romerike: Bergetunet
  • Idéhus Romerike: Bergsaléen i Oslo 
  • Idéhus Romerike: Plutosvingen Neskollen
  • Trysilhus: Dragelia Neskollen
  • Alltid Eiendom: Hjeramoen på Dal, stort leilighetsprosjekt
  • KASA Eiendom: Mosvingen på Dal
  • Næringsbygg, Gran Consult, Nannestad

Kortere tidshorisont på privatmarkedet

Det er lett å tenke at store byggeprosjekter for næring og entreprenører er den beste prioriteringen, men Einmo peker på at privatmarkedet har sine kvaliteter. En av disse er den umiddelbare tilgangen på jobb.

– Man kan gjerne jobbe mot entreprenører, men det tar gjerne noen måneder før prosjektet starter. Det er kortere oppstart med private oppdrag. Samtidig må vi hele tiden se fremover på horisonten, men er det lite å gjøre er responsen raskest i privatmarkedet. De ønsker dessuten at jobben blir gjort raskest mulig også, legger Einmo til.

Les også: Stor trygghet i lokale og sentrale rammeavtaler 

2021: Fortsatt fokus på våre kollegaer

På spørsmål om hva som er viktigst nå og fremover, er ikke ordretilgang eller bunnlinje blant de første ordene fra Einmo. I stedet løfter han frem den faktoren som ofte kan gå under radaren, nemlig menneskene som gjør jobben, kollegaene.

– Det er viktig å ha godt kvalifiserte kollegaer – ikke bare i form av autorisasjoner, men også i tankesett. Det er mennesker som utfører drift og vedlikehold, og alle er forskjellige. Vi har fokus på å ansette ryddige montører som også kommuniserer tankegangen vi har filosofisk, sier Einmo.

Alle selskaper fungerer bedre med fornøyde ansatte som trives på jobb sammen.

Store muligheter i lokalt næringsliv

Nærheten til hovedflyplassen har sørget for flere næringskunder til Eltera Eidsvoll, men Einmo understreker at de fortsatt jobber med å skaffe nye avtaler i nærområdet.

– Vi prøver å jobbe oss inn på næringskunder. Det finnes veldig mye logistikk rundt de store aktørene ved Gardermoen, og det er klart at de titalls tusener med lagringslokaler der ute gir litt ekstra jobb. Det er fint å ha flere bein å stå på, for det vil alltid være aktivitet på slike områder, sier han. 

Bedriftens egne avtaler er viktige for driften fra år til år, men Einmo løfter også frem tryggheten i Elteras sentrale avtaler.

– Service- og rammeavtaler er også fint å ha i bakkant. Her jobber vi med å få til noe selv. Vi vil jo også delta i de sentrale avtalene Eltera har. Dersom det er et oppdrag på Apotek 1, vil Johan (Johan Narum, KAM/rammeavtaler ved Eltera Nesbru) sende det videre til oss, forteller Einmo. 

Les også: - Tidligere kunder kommer til oss med nye prosjekter 

Godt og trygt å være del av et konsern

Eltera Eidsvoll er en av mange virksomheter under Elteragruppen. De opererer selvstendig, men de har fortsatt stor nytte av å være del av noe større. Einmo trekker frem rammeavtaler og kompetanse som to av fordelene.

– Det er en god og trygg greie. Med et stort konsern er at det alltid er noen tyngre, trygge avtaler i bunn som man kan ta del i. Det er vinn-vinn for alle avdelingene våre. Hvis noen trenger påfyll av jobber, eller omvendt ved at en avdeling har for mye i en periode, er det alltid noen å støtte seg på. Det er også veldig fint å kunne veksle på mannskap etter behov, og vi har veldig flinke folk på tvers av avdelingene, sier Einmo.

Med én fot i fremtiden

Det er vanskelig å spå fremtiden, men Einmo peker på trender i markedet når han snakker om hva som blir viktig fremover. Smarthusløsninger har etablert seg både på privatmarkedet og i næringsbygg, ettersom de har fokus på både miljø og lavere kostnader.

– Jeg har veldig tro på at smarthusløsninger vil komme mer og mer på banen. Når strømmen blir dyr, må løsningene bli smartere. Den variable kraftprisen vil nok vekke forbrukerne i større grad. Man kan nesten garantere folk at strømprisen vil øke, og her ligger det nok mer å jobbe med for kundene på sikt, forklarer han.

Smarthus og solceller blir stadig viktigere

Hos Eltera Eidsvoll ser de et økende antall som investerer i smart og grønn teknologi, og Einmo forklarer at det handler om at kundene er mer bevisste.

– Investeringene man gjør i smarthus, elbillading og så videre lønner seg på lang sikt. Solcellepaneler begynner å bli veldig 

Stadig flere installerer solcelleanlegg på takene sine.

– Alle som kommer til oss skal få hjelp

Som folk med fagekspertise er Eltera Eidsvoll bevisste på at de gjør en veldig viktig jobb for alle kunder. Kjell Einmo har faktisk en uttalt filosofi som er dekkende for dette:

– Filosofien min er som følger: Vi er den eneste installatøren på Råholt, og alle som kommer til oss – enten det er en lampe som skal henges opp, eller større jobber – skal få hjelp. Så lenge jeg holder til her, er jeg ekspertisen nærområdet kan spørre.

Spesielt på privatmarkedet er det ønske om å få jobben utført snarlig, og Einmo forteller at noe av det viktigste er å være tydelige på forventninger i møte med kunden.

– Vi prøver å være så raske vi kan, men samtidig er vi ærlige på når det er ledig i kalenderen. Kunden skal ikke sitte med et håp om at vi kommer på en gitt dag hvis vi er usikre. Det gir et dårlig omdømme i stedet, sier han.

Les også: – Jobbet proaktivt med kunder under pandemien 

Anbefaler det som vil være best på sikt

Det er én ting å ta imot bestillinger og gjøre avtaler. Neste steg for en installatør er å være en god rådgiver, og her er ikke Einmo i tvil om verdien.

– Det viktigste for oss er å finne gode løsninger, og der er vi gode. Vi har mange års fartstid og bred erfaring, og vet hva som bør anbefales på ulike områder. Det handler om å tenke langsiktig over anbefalingene vi gir, sier han og fortsetter:

– Det er flere aktører som vil ha kvalitet, og det handler om mer enn bare produktet vi anbefaler. Det er gode løsninger som duger for fremtiden det handler om. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at vi anbefalte noe som var rett for dem.

Einmo oppsummerer kort og greit med at Eltera Eidsvoll vet hva de selv er gode på, og de gir seg ikke før kunden har fått det slik de ønsket:

– Vi er gode på næring, rådgivning og anbefaling. Jeg vet at vi kan levere det kunden trenger, og vi er ikke fornøyde før kunden er fornøyd. 

Trenger du hjelp til et stort eller lite prosjekt? Ta kontakt med oss via skjemaet under: