Det stiligste er når vi overleverer bygg med komplekse installasjoner

Med en kjernekompetanse i oppdrag innen næring- og industri sitter Eltera Gjøvik på mange spennende prosjekter. Prosjektleder Bjørn Erik Opsanger opplever at hverdagen er variert, med store og små utfordringer.

Eltera Gjøvik jobber mye for noen utvalgte entreprenører som avdelingen har hatt et godt og etablert samarbeid med over mange år. Her er det gjensidig tillit som skaper god kvalitet i arbeidet som utføres. Vi spurte Bjørn Erik Opsanger om det å være prosjektleder i Eltera Gjøvik.

- Å jobbe som prosjektleder på avdelingen gjør hverdagen både hektisk og interessant, sier Bjørn Erik, vi utvikler oss stadig og jeg opplever at vi leverer godt på prosjekt. Hverdagen min dreier seg om møter, befaringer og nye jobber – samt kalkulering av dem – og ikke minst å lede de som er ute på jobben for dem. 

Bjørn Erik smiler på befaring på Vestre Toten brannstasjon

Bjørn Erik er prosjektleder hos Eltera Gjøvik. Her er de på befaring på Vestre Toten Brannstasjon

Eltera Gjøvik er i stadig utvikling

Det legges stor vekt på de større prosjektene på Gjøvik, der en av de store fordelene med jobben er kompleksiteten i prosjektene. Bjørn Erik nevner at man får utfordringer i hverdagen, som skaper en drive for å forbedre seg. 

- Det er spennende å lære nye ting, for ikke å nevne hva som skjer i markedet og bransjen generelt. Det stiligste med jobben min er når vi overleverer bygg med komplekse installasjoner til rett tid, med en god kvalitet – det er det morsomste jeg vet, forteller Bjørn Erik.

Eltera Gjøvik er store leverandører på større bygg og prosjekter, som blant annet sykehus, kjøpesentre, brannstasjoner og skoler, samt hytter og smarthus. Blant prosjektene deres er el-installasjonene ved Raufoss Brannstasjon. 

Avdeling Gjøvik er store leverandører på større bygg og prosjekter, som brannstasjoner. 

God vekst med dyktige fagfolk

- Grunnen til at vi har mange fornøyde kunder er nok erfaringen vi sitter på. Vi har mange dyktige montører vi har hatt i mange år, og ikke minst har vi jobbet godt sammen i andre bedrifter tidligere i livet. Han jeg har jobbet lengst sammen med har jeg jobbet med i 26 år. Erfaring og kompetanse er en viktig grunn til at vi har fornøyde kunder, sier Bjørn Erik.

Ved å være en del av ElteraGruppen har man i praksis kolleger i store deler av landet. De sentrale funksjonene man trenger hjelp til får man bistand med av andre avdelinger. Godt samarbeid, høy kompetanse og godt arbeidsmiljø bidrar til høy trivsel i selskapet.  

- Som prosjektleder skal vi sørge for at alle skal ha en god arbeidshverdag, med spennende oppgaver hver eneste dag. Etter hvert blir det en vennegjeng du kjenner godt, og de lærer også oss å kjenne. Å ha ansvar for så mange som vi har på et prosjekt er det på mange måter krevende, men mest av alt givende – vi skaper en hverdag vi føler er veldig bra, avslutter Bjørn Erik.

En mann trykker på et el-anlegg på en hytte

Hyttemarkedet er et viktig fokusområde for Eltera Gjøvik.

Vil du jobbe i Eltera? 

Ønsker du å søke på jobb hos oss, kan du benytte skjemaet under.