Eltera
SE_ELTERA_0216_0776_internkontroll

Internkontroll

Alle virksomheter i Norge plikter å utføre internkontroll, som blant annet inkluderer kontroll av det elektriske anlegget. Dette er ett av våre spesialfelt, inkludert risikovurdering og forslag til utbedring av det elektriske anlegget.

I Eltera har vi lang erfaring med slike oppgaver i samarbeid med kunder. Vi er NEMKO-godkjent, og gjennomfører kontroller med autorisert personell over hele landet.

Hva inngår i kontroll?

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd redegjør for kravene til hva som skal inngå i en internkontroll. For næringsbygg skal den bestå av to hoveddeler:

  • En kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget. Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres.
  • Termografering av el-anlegget avdekker unormalt varmepunkter i anlegget. Dermed avsløres de brannfarlige punktene før de forårsaker brann eller driftsstans.
  • For landbruksbygg skal det alltid utføres full teknisk kontroll av el-anlegget inklusiv termografering.
  • For boliger skal den brannforebyggende elkontrollen utføres i henhold til NEK 405-2-2.

 

Våre leverandører