Mølla kjøpesenter

Mølla Storsenter tar energieffektive grep

I 2023 har Mølla Storsenter oppgradert belysningen i fellesarealene og samtlige armaturer er byttet ut med energieffektive LED-armaturer. 

Før utskiftningen hadde fellesområdene store mørke områder. Et av målene var å få mer lys uten å øke energiforbruket. Dette løste vi ved å bruke moderne LED-armaturer som ikke bare gir mer effekt, men som også har lenger levetid enn de gamle lampene. Levetiden på de nye LED-armaturene er 100 000 lystimer, som betyr ved normal drift- en levetid på over 30 år. Dette bidrar til at vedlikeholdskostnadene blir sterkt redusert, noe som også er positivt for det totale regnestykket. De nye armaturene kan dimmes ved hjelp av at et KNX-toppsystem. I drift har det vist seg at 80% av maks effekt gir et tilfredsstillende lysutbytte. Når lampene dimmes, reduseres energiforbruket ytterligere, sier senterleder Harald Tungevåg.

Se video fra prosjektet her

Om Mølla Storsenter

Tema Eiendom, som er gårdeier for Mølla Storsenter, ønsker å omstille seg og sine bygg for å møte morgendagens krav. Det gjør de blant annet med å utvikle prosjekter med fremtidsrettete løsninger. De prioriterer gjenbruk og tar hensyn til FNs bærekraftsmål i deres beslutninger. Tema Eiendom ønsker å skape verdier for sine kunder, ansatte og aksjonærer. Dette var spesielt viktig når lysanlegget på Mølla Storsenter skulle oppgraderes. Eiendommen måler totalt 16.570 kvadratmeter, samt et 7.860 kvadratmeter stort parkeringshus for ca. 250 biler i fellesskap med Ringsaker kommune. Senteret har 34 leietagere i handel, tjenesteyting og kontor, og leietagerne kan vise til omsetningsvekst hvert eneste år siden oppstarten. I 2023 passerte senteret en samlet omsetning på over 500 millioner kroner.

Mølla kjøpesenterMølla kjøpesenterMølla kjøpesenter

Felles forankring

Ved oppstart inviterte Eltera Ringsaker et møte på Mølla Storsenter hvor både Tema Eiendom og belysningsleverandøren Norlux, deltok. Dette for å ta en grundig befaring av selve anlegget. En slik befaring gir en langt bedre forståelse for behovet og mulighetene hos alle involverte enn om det kun skulle vært benyttet tegningene. For Mølla Storsenter er det blant annet viktig at ny belysning forsterker eksisterende design og blir en del av helheten. Allerede under de første møtene kom det frem at sorte sirkulære armaturer, ville fange opp eksiterende designelementer og bidra til helheten. 

Minst mulig inngripen i eksisterende anlegg

Tema Eiendom som eier Mølla Storsenter, er opptatt av mest mulig bærekraftige løsninger og ved rehabilitering og oppgradering, er de opptatt av at det er minst mulig inngripen i eksiterende el-anlegg og mest mulig gjenbruk. Resultatet er at eksesiteren kabling ble benyttet, det samme gjaldt for kursopplegget. Dette holder ikke bare kostnadene nede, men er også svært bærekraftig med tanke på gjenbruk, forklarer Håvard Kolloen, serviceleder hos Eltera Ringsaker. 

Alt avfallet er levert til resirkulering

Når de nye armaturene skulle tas ned, var det avgjørende at ingen deler kom på avveie, men at alt ble levert til resirkulering. Materialene ble sortert og de ulike bestanddelene levert til resirkulering. Resultatet er at 100% av produktene som er tatt ned, er leverte til resirkulering. For de nye produktene, ble alt av emballasje sortert og levert til gjenvinning. Resultatet er 100% av all emballasje er levert til gjenvinning, avslutter Håvard Kolloen. 

Viktig å bruke lokale leverandører 

Mølla Storsenter har valgt å benytte lokale leverandører over tid. Dette gjør at leverandørene kjenner vårt behov og kan bidra med rådgivning. Vi er opptatt av å knytte til oss rådgivere som kan introdusere oss for nye løsninger og nye muligheter som blant annet bidrar til bedre handleopplevelser, mindre energiforbruk og generelt mindre belastning på miljøet. Dette tror vi at vi får mer av ved å bruke lokale leverandører over tid, slik vi gjør med Eltera Ringsaker. Eltera Ringsaker kjenner vårt behov og har vært en god rådgiver under alle delene i prosessen, både i planleggingsfasen, utføringen, samt drift. Bruk av lokale leverandører over tid, gir også et gjensidig tillitsforhold, avslutter Harald Tungevåg.