Nye Stange Ungdomsskol

Kompleks el-installasjon

Nye Stange ungdomsskole er på hele 6 500 kvadratmeter og gir plass til 450 elever og 60 ansatte. Eltera Ringsaker har hatt ansvaret for prosjekteringen og installasjonen av et svært kompleks el-anlegg.

Nye Stange ungdomsskole er på hele 6 500 kvadratmeter og gir plass til 450 elever og 60 ansatte. Ungdomsskolen er et miljøbygg hvor det er gjennomført en rekk ulike energitiltak. Blant annet er det på taket plassert solceller som årlig produserer nærmere 70 000 kWh. Skolen varmes opp av energibrønner og varmepumper. Belysningen styres av bevegelse og tilstedeværelse sensorer. Solskjermingen styres automatisk av en egen værstasjon. 

Energiklasse A

Stange ungdomsskole er bygget etter TEK17, men ifølge totalentreprenøren Martin M. Bakken, viser utførte tetthetsmålinger at bygget ligger tett opp til passivhuskravene. Bygget har oppnådd energiklasse A takket være blant annet etableringen av en brønnpark med 26 energibrønner for oppvarming av bygget, samt installering av solcelleanlegg.
HRP representerer Stange kommune som byggherre og Kaleb Ström, prosjektleder i HRP har hatt ansvaret for gjennomføringe. Selskapet er en landsdekkende kompetansebedrift innen by og samfunnsutvikling. Deres visjon er perfekt bruk av samfunnets ressurser. Selskapet er til stede på 26 lokasjoner med flere enn 520 medarbeidere over hele Norge. I Stange ungdomsskole hadde HRP med et stort team.

Se video fra prosjektet her

Eltera Ringsaker har ansvaret for all el-installasjon 

Johannes Hovde, prosjektleder hos Eltera Ringsaker, har hatt ansvaret for prosjekteringen og installasjonen av et komplett el-anlegg bestående av:

 • El-installasjon til drift og virksomhet 
 • Lysanlegg inne i alle rom
 • Lysanlegg ute på bussholdeplass, gangveier, aktivitetsområder og parkeringsplass
 • Brannvarsling med talevarsling inne og ute
 • Sentralisert nødlysanlegg
 • Callinganlegg med 2 veis kommunikasjon i alle klasserom og administrasjonen
 • Solcelleanlegg på taket 
 • KNX-anlegg som styrer lys og solskjerming
 • Datanettverk internt i bygget.
 • Infoskjermer og Interaktive skjermer for undervisning i alle klasserom 
 • LED-skjerm 5000mm x 3000mm og prosjektor med lydanlegg i auditoriet og aulaen
 • Elbilladere.
 • Sentral UPS før automatiske dører

Nye Stange Ungdomsskol

Table test

Underveis i prosjektet ble det gjennomført en såkalt table test hvor alle involverte parter ble samlet. I forkant for testen ble det sendt ut funksjonsbeskrivelser og komplett FDV («bruksanvisning for bygget») og alle parter stilte godt forberedt. Under møtet fikk alle involverte presentere valgte løsninger og det ble notert ned problemstilling og utfordringer som i ettertid systematisk ble gjennomarbeidet, sier Johannes Hovde, prosjektleder hos Eltera Ringsaker.

Nye Stange Ungdomsskol

Gjennomføringen av table testen

For nye formålsbygg er en stor prosentsats tekniske installasjoner og det er viktig at disse snakker sammen og at vi kan sambruke komponenter for å minimere ressursbruken. Det ble derfor besluttet å gjennomføre en table test. HRP initierte Tabeltesten for prosjektet og veiledet videre Totalentreprisens- og brukerorganisasjonen gjennom prosessen ved HRP sin ITB-ansvarlige. Eltera og de andre tekniske fagene fikk mulighet til å presentere sitt fag. Kommunen har lagt stor vekt på brukerinvolvering helt ifra tidlig fase av planleggingen og under table testen, kom både brukerne og administrasjonen med sine innspill. Samtlige utfordringer ble i ettertid systematisk gjennomgått og lukket. Jeg tror dette bidro til at det tekniske anlegget hadde nærmere null feil ved overtagelse, sier Kaleb Ström.

Fornuftige formålsbygg

Stange kommune er opptatt av å bygge fornuftige formålsbygg hvor materialvalgene er tatt for å kunne lage et robust bygg som er tilpasset brukerne. Stange ungdomsskole har visuelle betongflater som står seg godt over tid i tillegg til et utstrakt bruk av trematerialer som skaper visuelt og funksjonelt et godt inneklima. Vindus- og dørkarmer er laget i stål. Materialvalget er nøye valgt ut med tanke på at det er ungdommer som skal bruke bygget, samtidig som Stange kommune kun trenger minimalt med vedlikehold gjennom mange år.

I forhold til bærekrafts aspektet handler det ikke bare om å bygge med smarte materialer, men også å ta hensyn til gjenbruk og sambruk av ulike fasiliteter. Ved valg av tomt var kommunen opptatt av økt sambruk av ulike bygg. Stange videregående, Stangehallen og Stange Sportsklubb ligger alle samlet rundt Stange ungdomsskole. Bane NOR bygger ny stasjon i nærheten av skolen og vil gjøre det enklere for elevene og ansatte å komme til skolen.
Resultatet er at Stange kommune har klart å samle ulike virksomheter på en slik måte at de slipper å bygge nye bygg.

Nye Stange UngdomsskolNye Stange UngdomsskolNye Stange Ungdomsskol

Miljøvennlig bygg

Stange kommune har ikke forholdt seg til BREEAM-NOR eller andre miljøsertifiseringssystemer, men har optimalisert for energibesparelser i driften av bygget. Ventilasjonsanlegget er desentralisert basert på bruksarealene i bygget som muliggjør at bare deler av anlegget kan settes på. Slik unngår man å kjøre full effekt når det ikke er behov for det. 26 energibrønner står for hoveddelen av oppvarmingen av bygget. I tillegg er det montert 178 solcellepaneler på taket som årlig produserer nærmere 70 000 kWh. 

KNX som styrer belysningen, er basert på sensorer som skrus på og av lyset etter aktiviteten i rommet og som sørger for at det ikke brukes energi når det ikke er aktivitet i rommet. Det er installert brytere som kan overstyre nivået slik at lyset kan reguleres i forhold til bruken i rommet.
Solavskjermingen styres av en værstasjon som sørger for at solskjermingen går ned når det er sol ute. Dette bidrar til å minimere behovet for kjøling og øker komforten.

Petter

Fagerhult totalleverandør av belysningen

Fagerhult har levert både inne- og utendørsbelysningen, sier Petter Berg Lighting Advisor Manager hos Fagerhult. Vi er heldig som har fått være med tidlig i planleggingsfasen når det gjelder belysning til Stange ungdomsskole. Her har vi levert belysning fra to av våre selskaper; Fagerhult og Ateljé Lyktan.
Vi er opptatt av bærekraft både med tanke på materialvalg, energiforbruk og levetid på armaturene. Armaturene benyttet på Stange ungdomsskole har i snitt 100 000 lystimer. Med normalbruk tilsier dette en levetid på nærmere 30 år, avslutter Petter Berg. 

Karoline

Aulaen er hjertet i bygget

Aulaen, som er hjertet i bygget, stiller strenge krav til valg av belysning. Her skal det foregår ulike aktiviteter og det er viktig at belysningen dekker alle behovene.

Et av målene var at belysningen skulle bidra til å forsterke arkitekturen. Det er spiler i tak og for oss var det derfor naturlig å velge lineære blendingsfrie armaturer. I tillegg har vi valgt å bruke rundstrålende pendler. Disse bidrar til å øke romfølelsen og fremstår som små smykker i aulaen, sier Karoline Anette Landin prosjektingeniør og lysdesigner hos Fagerhult. 

Svært kompleks el-installasjon 

Det har vært et veldig spennende prosjekt hvor det i planleggingsfasen var komplekse utregninger for å få alle de ulike tekniske løsningene til å fungere sammen. Spesielt brannvarslingsanlegget er svært omfattende og ved en eventuell alarm, er det mange funksjoner som skal iverksettes.  

Brannvarslingsanlegg har detektorer i alle rom som varsler videre til et talevarslingsanlegg. Anlegget gir også signal til alle tekniske anlegg, adgangskontroll får beskjed og låser opp dørene, røyklukker går ned, støyende maskiner stoppes, lydanlegget skrus av, osv.

Jobben vår i dag består av så mye mer enn å installere selve utstyret, vi har ansvaret for rådgivning, utregninger og drift av svært komplekse el-installasjoner. Vi må kontinuerlig øke vår egen kompetanse, og ingen dag er lik, det er det som gjør jobben vår ekstra interessant, avslutter Johannes Hovde, prosjektleder Eltera Ringsaker. 

Nye Stange Ungdomsskole solcellerNye Stange UngdomsskolNye Stange Ungdomsskol