Møller bil Hamar

Totalansvar 

Eltera Ringsaker har hatt totalansvaret for elektroleveransen på Møller bil Hamar og har utført hele prosessen fra prosjektering, tegning til utførelsen av alt elektroarbeidet. Møller bil Hamar består av 4 bygg på totalt 12 500 kvm.

En stor jobb for Eltera Ringsaker 

Ved oppstart inviterte vi til møte mellom alle fagene, inkludert byggherren. Dette for å få oversikt over selve bruken av bygget, den daglige driften og hvilke spesifikke behov de ulike avdelingene hadde og samspillet mellom dem og de ulike byggene. Leveransen ble prosjektert etter kundens spesifikke behov og vi har hatt ansvaret for hele prosessen fra prosjektering, tegning og utførelse av alt elektroarbeid, forteller Johannes Hovde, prosjektleder Eltera Ringsaker.

Vi har blant annet levert:

 • Infrastruktur på strøm
 • IKT kabling 
 • Lysanlegg med KNX-styring 
 • Brannvarsling og svakstrømsanlegg
 • Adgangskontroll
 • Stort elbilanlegg 

Møller Mobility Group

Selskapet har en samlet markedsandel på 25%. For personbiler øker salget av elektriske biler og Møller Mobility Group tilbyr et stadig økende utvalg av elektriske biler. Når det kommer til nyttekjøretøy, er det en svakere vekst i forholdet til salget av elektriske nyttekjøretøy. Men, det er en positiv utvikling og ElteraGruppen er en av de som i dag kjøper elektriske nyttekjøretøy hos Møller bil Hamar.

Møller bil Hamar er en totalleverandør på bil og bilhold og her finner du i alt 4 merker; Audi, Volkswagen, Volkswagen nyttekjøretøy og Skoda. Det er salg av både nye og brukte biler. I tillegg tilbyr de verksted, dekkhotell og lakkverksted. Møller bil Hamer leier bygget av Olerud Eiendom og Eltera Ringsaker var en av de store underleverandørene på dette prosjektet. 

Møller Bil Hamar daglig leder

Vi er opptatt av å velge bærekraftige løsninger

Møller Mobility Group er opptatt av å velge bærekraftig og tar blant annet i bruk bergvarme, fjernvarme og solceller. Hos Møller bil Hamar har vi 34 goe-brønner for bergvarme i kombinasjon med fjernvarme. Resultatet er et redusert energiforbruk på 30%. I vårt tidligere anlegge var snittforbruket 220 kWh pr. kvadratmeter, mens det i dag er nede på 120 kWh pr. kvadratmeter. Vi har også klargjort for bruk av solceller, noe som vil bidra til ytterligere besparelser, sier Atle Findahl som har vært daglig leder i Møller bil Hamar de siste 9 årene og har totalt 25-års erfaring fra Møller Mobility Group.
I tillegg har vi gjort flere tiltak, blant annet har vi skiftet ut de gamle lakkboksene som var fylt med olje og gass til nye lakkbokser som benytter bergvarme og fjernvarme.

Vi har et topp moderne bygg hvor vi benytter oss av mange energireduserende tiltak. Når man driver med bil har man store arealer og vårt mål fremover er å bruke så lite energi som overhodet mulig, avslutter Atle Findahl.

Møller bil HamarMøller bil HamarMøller bil Hamar

KNX-anlegget 

Belysningen styres av et KNX-anlegg hvor bevegelssensorer er koblet sammen med adgangskontrollsystemet slik at når det låses for dagen slås all belysningen i bygget automatisk av. KNX-anlegget styrer også innslag og stopp av høytrykksvaskere og lufttrykkanlegget. Dette bidrar både til å spare strøm og å sikre bygget blant annet mot vannlekkasje. 

Når vi setter opp et KNX anlegg må vi starte med å planlegge trafikken riktig. Vi må ha hovedsignalene på hovedveiene og de mindre signalene på mindre veier. Alt må knyttes sammen for å sikre at signalene går raskt og at de kommer fram og utfører den forhåndsdefinerte oppgaven. For eksempel har værstasjonen hos Møller bil Hamar, mye å kommunisere da denne blant annet styrer både solavskjermingen og belysningen i lokalene. Selve værstasjonen vil da gå på en hovedlinje.  

Komforten er den største fordelen med KNX. Møller bil Hamar er en stor arbeidsplass og systemet skal være enkelt i bruk for alle ansatte og automatikken skal bidra til både økt komfort og redusert energiforbruk.

 • Vi flyttet inn i nye lokaler i desember og dette ser lovende ut. Både ansatte og kundene trives i lokalene. Bygget virker etter hensikten og vi er stolte over å ha Nord-Europas fineste bilanlegg. Her er det mulighet for å lykkes det står ikke på lokalet, men er nå opp til oss, sier markedssjef på Audi, Kjetil Bergersen 

 • Den nye belysningen har mye å si for hvordan kundene oppfatter lokalene. Belysningen består utelukkende av LED-armaturer og lyset bidrar til en innbydende og lun atmosfære. Vi vil at våre kunder ikke bare skal møte trivelige ansatte, men at de skal føle seg hjemme hos oss. Belysningen bidrar til dette, sier markedssjef hos Volkswagen, Håkon Lien.

 • Markedssjef Kristiansen

  For oss er det viktig å ha attraktive lokaler. Den nye belysningen består utelukkende av LED-armaturer, de styres av et KNX-anlegg som automatisk regulerer lyset etter vårt behov. Bruk av LED-armaturer i kombinasjon med styringsanlegg bidra til å redusere energiforbruket og vedlikeholdsbehovet, sier markedssjef bruktbil, Sveinar Kristiansen.

Møller bil HamarMøller bil HamarMøller bil Hamar