Kravene til energibruk i moderne bygg blir strengere og strengere. Samtidig øker både isolasjonstykkelsen og bygningstettheten, som igjen resulterer i større krav til energibruk for ventilasjons-, varme- og kjølesystemer.

Dette skiftet har medført store endringer i hvordan eiendomsutviklere og entreprenører tenker når det kommer til driftskostnader. Her spiller integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) en avgjørende rolle. 

Les også: ITB: Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner  

Stig Gøran

Stig Gøran Bakke er ITB-ansvarlig hos Eltera Gjøvik, og reiser ofte på tvers av bedriftene i ElteraGruppen på oppdrag.

ITB gir økt fokus på energi og effektivitet

Arbeidsoppgavene som ITB-ansvarlig styres av NS 3935:2011 «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse».

– ITB handler om å få ulike tekniske bygginstallasjonene til å fungere sammen. Det er spesielt viktig for nye bygg med tanke på eksempelvis energiforbruk, og at lys og ventilasjon fungerer sammen, forteller ITB-ansvarlig Stig Gøran Bakke hos Eltera Gjøvik.  

Ved å tenke bærekraft og energieffektivitet fra start, vil det bli enklere å finne kostnadseffektive løsninger for blant annet ventilasjon og varme. Den ITB-ansvarlige ser på delsystemene, og knytter de sammen i et felles system. Her sparer man mye – både i arbeid og kostnader. 

Les også: Styringssystem for næring

Eltera

Hos Eltera er vi opptatt av bærekraft og langsiktighet i el-installasjonene. Her er ITB et tydelig bidrag.

– Du kan spare mye energi ved å få ventilasjon- og varmesystemer til å samhandle. Det kommer til å bli viktigere og viktigere etter hvert som det blir større krav til energieffektivisering, og jeg tror dette fagfeltet vil ta av, forteller Stig Gøran. 

Forleng byggets levetid 

I nye bygg er det gjerne mange systemer som skal samhandle: Nødlys, brannvarsling, sikkerhetssystemer og ikke minst varme, ventilasjon og lys. ITB-ansvarlig følger fremdriften og snakker med alt fra leverandører til underentreprenører og konsulenter. 

Vedkommende vil dermed få en korrekt oversikt over behov, grensesnitt, bruksområder og funksjoner, slik at systemene får snakket sammen. ITB-ansvarlig avlaster byggherre i denne prosessen. 

idrettshall

Lys, varme, ventilasjon og ikke minst sikkerhets- og nødlyssystemer bør gjerne snakke sammen for å sikre optimal drift.

– Det som er morsomt med ITB er å få alle systemer til å snakke og fungere sammen. Det er nok like riktig for oss som skal hjelpe kunden, og for utbygger som ser arbeidet gjenspeilet i kostnadsbesparelser. De får et bygg som fungerer optimalt i mange år. 

Stig Gøran mener behovet for ITB-ansvarlige bare vil vokse med tid. Dette skyldes blant annet fokuset på strenge energi- og miljøkrav til nye – og rehabiliterte – bygg. Ved å vurdere ITB fra start, får man langsiktige løsninger du ikke må bytte ut med det første.

– ITB gir energieffektive bygg. Byggets levetid kan forlenges ved å også ha et automasjonsanlegg i bunn. Det vil kunne hjelpe en eiendomsutvikler å drifte bygget på en fornuftig måte, avslutter Stig Gøran.