Solkraftdistribusjon

Norge ligger i front innen produksjon av fornybar energi. Solkraft er en betydelig energikilde, først og fremst utnyttet i hytter og fritidsboliger i form av solceller. Nå øker interessen for solkraftdistribusjon også innen næring og det offentlige. 

Vann, vind og sol er hovedkildene til nesten all kraft som produseres i Norge. Likevel utgjør solkraft kun en liten andel av kraftproduksjonen. Vi i Eltera ser at flere og flere aktører, både innen næring og det offentlige, etterspør løsninger som drar nytte av solkraften. 

Les også: Styringssystemer for næring  

Solkraft blir en viktig energikilde i fremtiden

Skal vi tro prognosene fra det Internasjonale Energibyrået (IEA), vil solkraft være en av de viktigste globale energikildene innen 2050. Grovt regnet innebærer det at cirka 20 prosent av produksjonen av elektrisitet vil stamme fra solkraft. 

Norge har fremdeles stor solcellekapasitet. NVE spår at veksten vil bli mye større.  

Kostnadene for solceller har dessuten blitt betraktelig rimeligere med tid. Samtidig er vi i en periode med skyhøye strømpriser – det gjør at etterspørselen på alternative energikilder blir høyere.  

Ta steget over til grønn, egenprodusert energi

Vi monterer solcelleanlegg for både privatkunder og bedrifter, og tar mer en gjerne en befaring for å finne de beste løsningene for deg.

Økende interesse for solkraftdistribusjon 

Per i dag har solceller primært vært i privatboliger eller hytter. Vi ser imidlertid at gjenvinnbar energi, ofte i form av solcellepanel, stadig oftere nevnes i anbudsrunder på offentlige og private bygg.  

For oss er det en tydelig indikasjon på trenden fremover. Solkraft er en viktig energikilde, og den vil bare bli viktigere i årene som kommer.

Vi i Eltera jobber på flere store prosjekter med solkraft som energikilde. Et av våre nyeste prosjekter er flerbrukshallen på Raufoss via Eltera Gjøvik. Her er store deler av kortsiden på bygget dekt med solcellepanel. 

solceller flerbrukshall raufoss

I den nye flerbrukshallen på Raufoss har det blitt montert solcellepanel på hele kortsiden av bygget.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop