Nye næringsbygg

Det kommer stadig nye byggtekniske krav og forskrifter for ny byggmasse, ikke minst med tanke på byggets elektriske anlegg. Eltera kjenner disse, og kan levere moderne og funksjonelle el-løsninger til ethvert nybygg. 

Nybygg har naturlig nok strenge bygg-, energi- og miljøkrav. Dette kommer av at bygget forventes å ha en lang levetid og heller ikke skal bidrar til unødvendig forurensning. For å imøtekomme disse byggekravene er det lurt å sørge for gode planleggingsprosesser og omfattende prosjektering.

Lang erfaring med ulike typer næringsbygg

I Eltera har vi jobbet med ulike næringsbygg i mange år, og har derfor bred erfaring på alt fra butikker til kontorlokaler. Gjennom vår erfaring vet vi hva ulike bygg har behov for, og kan derfor tilby helhetlige løsninger som ethvert moderne næringsbygg trenger. 

Noe av det viktigste i et nytt bygg er at de nye tekniske byggningsinstallasjonene fungerer godt sammen. Med integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) vil ethvert byggs tekniske løsninger kunne kommunisere bedre med hverandre. Dette er en svært energieffektiviserende løsning samtidig som det er med på å skape bedre flyt i hele bygget.

Velg en elektriker som kan følge prosjektet fra A til Å

Riktig kunnskap og kompetanse er avgjørende når man skal virkeliggjøre et helt nytt næringsbygg. Hos Eltera kan vi foreta alt fra prosjektering og planlegging til montering og service. 

Belysning tilpasset byggets behov

Å velge riktig belysningsløsninger kan være helt essensielt for at et bygg skal oppfylle sin funksjon. Enten det er et kontorbygg, en dagligvarebutikk eller en operasjonssal på et sykehus så kan belysningen være avgjørende for at det blir en god opplevelse for kunden eller brukeren. 

Eltera har lang erfaring med lysdesign, og er glødende opptatt av å levere gode opplevelser innen belysning.

Ønsker du å vite mer om Eltera arbeid med belysning? Klikk på denne lenken! 

Riktig belysning har mye å si for totaltinntrykket i ethvert næringsbygg. 

Kutt byggets utgifter med smarte styringssystemer

De økende strømprisene er noe vi alle må forholde oss til, ikke bare som privatpersoner, men også på bedriftsnivå. Vi i Eltera vet at de færreste lykkes med strømsparingstiltak når oppgavene skal gjøres manuelt. Det har man som oftest hverken ikke tid eller kapasitet til. Løsningen er derfor å installere et styringssystem som kan automatisere disse prosessene. Med smarte styringssytemer kan belysningen i rom som ikke er i bruk skrus av automatisk, temperaturen senkes når alle har gått for dagen og utebelysningen kan slå av når solen går opp. Når alt dette gjøres automatisk kan det resultere i en mer bærekraftifg arbeidsplass og store besparelser i byggets strømutgifter.

Gode sikkerhetssystemer gir en tryggere arbeidsplass

Å føle seg trygg på jobben er en forutsetning for å kunne trives på jobben og dermed kunne yte ditt beste. Som arbeidsgiver er du til enhver tid ansvarlig for dine ansattes arbeidsmiljø, og har derfor også ansvar for at dine ansatte føler seg trygge på jobb.

Velfungerende sikkerhetssystemer kan være en viktig bidragsyter til at dine ansatte føler seg trygge på jobb. Eltera har installert sikkerhetssystemer i næringsbygg i en årrekke, og bruker forsikringsgodkjente leverandører. Vi kartlegger behovene til din bedrift og kan rådgi de som er usikre på hvilke sikkerhetskomponenter dere trenger. 

Dersom din bedrift har smarte styringssystemer så kan sikkhertskomponentene kobles sammen med disse. Slik kan du foreksempel sørge for at lysene i bygget slås på dersom innbruddsalarmen går. Du kan også synkronisere systemene for sikkerhet og adgangskontroll, slik at sikkerhetssystemet ditt skiller mellom ansatte og uvedkomne. 

Eltera har lang erfaring med helthetlige sikkhertssystemer på arbeidsplasser og finner gladlig skreddersydde sikkerhetsløsninger for deg og din arbeidsplass.

Klikk her for å lese mer om Elteras arbeid med sikkerhetssystemer! 

Eltera - fremtidenes førstevalg for nybygg

Eltera har lang erfaring med arbeid med næringsbygg og nybygg. Vi vet hva som trengs av elektriske løsninger for å skape et moderne, energieffektivt og velfungerende bygg. Enten du trenger helt med helthetlig prosjektering fra A til Å, eller du trenger montering og service på ditt bygg så står våre dyktige elektrikere klare til å hjelpe deg og din bedrift. 

Ønsker du en uforpliktende prat om dine elektriske behov? Fyll ut skjemaet nede for å ta kontakt: 

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop