Konsulenttjenester: Elektriske installasjoner

Våre elektrokonsulenter har både bred praktisk erfaring og solid teoretisk kompetanse. Vi tilbyr rådgivning innen alle typer el-installasjoner, og dekker blant annet internkontroll, prosjektering og teknisk dokumentasjon.

Det er mange brikker som skal passe sammen i store byggeprosjekter. Man kan ikke forvente at byggherre/oppdragsgiver har full kompetanse innefor alle fagfelt, og derfor er det vanlig å benytte seg av konsulenter med spesiell ekspertise.

I Eltera har vi brunnslid kompetanse innen elektrofaget, i tillegg til lang erfaring med prosjektlededelse. Vi står derfor i en sterk posisjon til å kunne hjelpe deg med alt fra små til store prosjekter.

Rådgivende elektroingeniører med breddeerfaring

Elektrokonsulenter kalles også rådgivende ingeniører. Hos Eltera får du en fast person å forholde deg til, som har lang erfaring på tvers av bransjer.

Konsulentene våre har praktisk erfaring fra elektrofaget, ved siden av kompetanse innen prosjektledelse, rapporthåndtering, utarbeidelse av manualer, tekniske vurderinger og andre faktorene som avgjør hvor godt sluttresultatet blir. 

Våre konsulenter jobber både innenfor privat- og bedriftssegmentet, og kan blant annet bistå med:

Teknisk vurdering av elektroinstallasjoner

Internkontroll og kvalitetssikring

Teknisk dokumentasjon / beskrivelse

Utarbeidelse av elektroniske FDV-manualer

Prosjektering / konstruksjon av elektriske anlegg

Vi hjelper deg med dine byggeprosjekter

Våre elektroingeniører elsker å dele av kunnskapen din. Ta kontakt med oss for å avtale en uforpliktende befaring.

Hva slag type prosjekter kan vi hjelpe deg med?

Det korte svaret er at vi kan bistå i nær sagt alle prosjekter. Ettersom våre konsulenter både har praktisk og teoretisk bakgrunn, besitter de både sterk fagkunnskap og erfaring fra felten. Dette gir dem et helhetlig blikk på prosjekter innenfor blant annet:

Elektriker skrur i en stikkkontakt

Vi kan lede prosjektet ditt

Kombinasjonen av praktisk og teorietisk erfaring gir oss et solid fundament i samarbeidet med prosjektledere, montører, byggherre og øvrige aktører. Vi kan være bindeleddet mellom deg og resten av aktørene, eller ta en ledende rolle for hele prosjektet.

Eltera har fokus på videreutvikling og kompetanseheving

Hos Eltera er det viktig at konsulentene kan gjennomføre alle typer oppdrag. Vi setter kompetanseheving og kursing høyt, og derfor har også de fleste konsulentene våre fulgt oss gjennom mange år. Det er din trygghet når du velger elektrokonsulent fra Eltera. 

Elektroindustrien er stadig i utvikling. Mangeårig erfaring, innen alt fra retail til næring, gjør oss godt egnet til å ta de rette valgene. 

Har du behov for en konsulent til ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop